Emerytura pomostowa wyrok
Emerytura pomostowa – odwołanie i wygrana sprawa z ZUS
31 stycznia 2022
Raiffeisen wyrok prawomocny
Prawomocny wyrok Raiffeisen (EFG Eurobank) – unieważnienie, zatrzymanie
17 lutego 2022

Powikłania po cholecystektomii laparoskopowej – zadośćuczynienie i renta od szpitala i ubezpieczyciela

Powikłania po cholecystektomii laparoskopowej, czy błąd medyczny

Powikłania po cholecystektomii laparoskopowej zdarzają się. Czy jednak każde powikłanie jest niezależne od lekarza? Nasz Klientka wygrała w Sądzie ponad 270.000zł świadczeń od szpitala i jego ubezpieczyciela.

Zabieg cholecystektomii- czy tylko powikłanie w trakcie operacji?

23-letnia kobieta z powodu bólów brzucha została przyjęta do oddziału chirurgii ogólnej szpitala w mieście Z. . Po wykonaniu podstawowych badań zdiagnozowano u niej ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego. Pacjentka została zakwalifikowana do zabiegu usunięcia woreczka żółciowego w laparoskopii.

Pacjentce wydano do podpisu druk zgody na operację, który odebrała od niej pielęgniarka. Kobieta została zoperowana następnego dnia, zabieg się jednak znacznie przedłużył. Początkowo zabieg wykonywało dwóch lekarzy rezydentów. Nie byli bezpośrednio nadzorowani przez żadnego specjalistę chirurga ogólnego. Ordynator oddziału chirurg został wezwany przez rezydentów do operacji z powodu krwawienia z loży wątroby. Podczas dalszej części ordynator stwierdził wyciek żółci i wykonał tzw. konwersję operacji do metody klasycznej. Po otwarcia brzucha chirurg stwierdził, iż doszło do uszkodzenia i przecięcia głównej drogi żółciowej.

W trakcie tego zabiegu chirurg wykonał zabieg naprawczy, tzw. rekonstrukcję dróg żółciowych. Rekonstrukcja dróg żółciowych polegała na zespoleniu przewodu żółciowego wspólnego z wyizolowaną pętlą jelita cienkiego (zespolenie Roux-en-Y).

Po wybudzeniu pacjentki, w kolejnej dobie lekarze poinformowali kobietę o konieczności zmiany metody operacyjnej z powodu powikłań, które powstały w trakcie zabiegu cholecystektomii laparoskopowej. Kobieta po wielu dobach pobytu w szpitalu została wypisana do domu z rozpoznaniem: „jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych”. W epikryzie wskazano, iż „podczas laparoskopowej cholecystektomii doszło do uszkodzenia dróg żółciowych”. Kobieta wyszła ze szpitala z rozległa i szpecącą blizną brzucha, nieustannie cierpiała na bóle brzucha, biegunki, skarżyła się na refluks żółciowy.

Jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych – zgłoszenie szkody i żądanie odszkodowania za szkodę żółciową

Podejrzewając, iż powikłanie w istocie było błędem medycznym zwróciła się pomoc do naszej kancelarii od błędów medycznych z Wrocławia.

Kancelaria zgłosiła roszczenia odszkodowawcze w związku z dokonaną szkodą żółciową, zarówno do szpitala w Z. jak i jego ubezpieczyciela OC. Zarówno szpital jak i zakład ubezpieczyciel odmówili zapłaty odszkodowania za kalectwo dróg żółciowych. Oba podmioty wskazały, że doszło do powikłania po cholecystektomii laparoskopowej, za które lekarz nie podnosi odpowiedzialności bowiem nie można go było uniknąć. Zdaniem szpitala i ubezpieczyciela nie był to błąd medyczny.

Sprawa o odszkodowanie za kalectwo dróg żółciowych w Sądzie

Nasza Kancelaria medyczna z Wrocławia reprezentowała poszkodowaną pacjentkę przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze. W pozwie żądaliśmy od pozwanego szpitala w Z. oraz ubezpieczyciela OC zapłaty zadośćuczynienia za kalectwo dróg żółciowych w kwocie 250.000zł a także comiesięcznej renty oraz ustalenia odpowiedzialności na przyszłość.

W toku postępowania sądowego zeznawali lekarze uczestniczący w leczeniu powódki. Rezydent operujący naszą Klientkę usprawiedliwiał dokonane kalectwo faktem, iż u pacjentki występowała anomalia anatomiczna – tzw. przewód Lushki. Twierdził, iż doszło do zwykłego powikłania, za które on jako lekarz nie ponosi winy.

Opinia biegłych niekorzystna, ale nie decydująca

W sprawie została sporządzona opinia przez biegłych z instytutu naukowego. Pierwsza opinia była krótka, lakoniczna i wynikało z niej, że kalectwo dróg żółciowych jest powikłaniem wkalkulowanym w ryzyko laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego.

Na skutek bardzo wnikliwych pytań naszej kancelarii, w kolejnych opiniach biegli wskazywali, na dużą ilość zaniedbań obciążających pozwany szpital. Zasadniczo, opiniujący przyznali nam rację, iż lekarz operujący popełnił błąd podczas operacji, a także w zasadniczym momencie nie skorzystał z pomocy bardziej doświadczonego lekarza chirurga.

Sąd orzeka na korzyść poszkodowanej pacjentki

Po ponad 3 latach procesu, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wydał wyrok, w którym uznał większość roszczeń pacjentki szpitala. W zasadniczych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż w trakcie zabiegu nie dochowano należytej staranności, w wyniku czego doszło do okaleczenia powódki. Biorąc pod uwagę rozmiar dokonanego kalectwa żółciowego Sąd zasądził na rzecz pacjentki tego szpitala 180.000zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonych od ponad 4 lat wstecz od daty wyrokowania.

Renta za kalectwo dróg żółciowych

Sędzia uznał w dużej części roszczenie pacjentki o zasądzenie dla niej stałej renty. Sąd wskazał, iż pacjentka stale ponosi koszty leków, badań, konsultacji lekarskich. Dodatkowo musi stosować odpowiednio droższą dietę. Nasza klientka utraciła możliwość awansu, w związku z czym pogorszyły się jej możliwości zarobkowe. Wszystkie powyższe okoliczności przekonały Sąd do przyznania dla poszkodowanej pacjentki stałej renty.

Sąd docenia pracę pełnomocnika

Sąd rozstrzygając o kosztach postępowania zasądził koszty zastępstwa pełnomocnika w podwójnej wysokości. W uzasadnieniu Sąd stwierdził:

Szczegółowe pytania pełnomocnika do biegłych oraz jego zastrzeżenia do opinii pozwoliły ustalić zasadnicze okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Powyższe odbieramy jako wyraz docenienia przez Sąd merytorycznego wkładu naszej Kancelarii w wyjaśnienie tej skomplikowanej sprawy. W trakcie postępowania wykazaliśmy, że dokonane uszkodzenie dróg żółciowych nie było zwykłym powikłaniem operacyjnym, a w rzeczywistości było wynikiem błędu lekarza.

Jakie odszkodowanie za kalectwo dróg żółciowych

Na skutek rozstrzygnięcia Sądu winno być wypłacone odszkodowanie dla pacjenta za błąd medyczny przez szpital w Z. lub jego ubezpieczyciela łącznie około 270.000zł. Na kwotę tą składają się m.in. odsetki w niebagatelnej kwocie około 68.600zł. oraz koszty procesu

Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze (sygn. akt I C 629/18). Wyrok jest nieprawomocny.

Propozycja szpitala i ubezpieczyciela

0 PLN

UZYSKANA KWOTA

270.000 PLN

Powikłania po cholecystektomii laparoskopowej - sprawa o zadośćuczynienie i rentę

Błąd medyczny w laparoskopii pęcherzyka żółciowego

Rozstrzygnięcie

Zadośćuczynienie i renta za jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych - ponad 270.000zł

Prowadzący sprawę

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close