Co się stanie z dziećmi po rozwodzie rodziców

w jakiej wysokości alimenty

jakie alimenty dla dziecka

Co się stanie z dziećmi po rozwodzie rodziców

Sąd z urzędu w wyroku rozwodowym zawrze rozstrzygnięcia dotyczące:

  • władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków,
  • kontaktów rodziców z ich małoletnimi dziećmi,
  • wysokości, w jakiej każde z małżonków jest zobowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci,

Novum w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym wprowadzonym nowelizacją z dnia 6 listopada 2008r. jest instytucja uregulowana w art. 58 §1 i §1a oraz art. 107 KRiO ,,Porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dziećmi po rozwodzie”.

Porozumienie sporządzają rodzice i przedstawiają sądowi do akceptacji. Pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom jest możliwe tylko wtedy, gdy przedstawią oni sądowi pisemne porozumienie o sposobie jej wykonywania i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, pod warunkiem że jest ono zgodne z dobrem dziecka. Często sporządzenie Porozumienia poprzedzone jest wielogodzinnymi mediacjami.

Porozumienie winno być wyczerpujące, szczegółowe, powinno być sporządzone w formie pisemnej. Powinno określać sposób sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem – przyznanie sprawowania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jednemu z rodziców, ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców.

Porozumienie może m.in. wskazywać miejsce zamieszkania dziecka, okresy pobytu dziecka u każdego z rodziców, zasady wychowania, wybór przedszkola czy też szkoły, sposób spędzania wypoczynku i wakacji, leczenie oraz sposób utrzymywania kontaktów po rozwodzie, sposób wyrażania zgody na wyjazdy zagraniczne dziecka. Ze względu na istotny charakter tego porozumienia, strony powinny sporządzać Porozumienie z pomocą profesjonalnego pełnomocnika – radcy prawnego lub adwokata.

Sposoby sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie

Sąd w zależności od okoliczności lub uwzględniając porozumienie małżonków może w wyroku orzekającym rozwód może:

  • pozostawić władzę rodzicielską obojgu rozwiedzionym rodzicom
  • powierzyć wykonywanie tej władzy jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego z nich do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka
  • ograniczyć władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców
  • pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub oboje rodziców
  • zawiesić władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców

Pozostawiając pełną władzę rodzicielską obojgu rozwiedzionym małżonkom, sąd określi miejsce pobytu dziecka przy jednym z nich. Zapobiegnie to ewentualnym sporom rodziców co do miejsca pobytu dziecka.

Koszty utrzymania dziecka po rozwodzie

Na każdym z rodziców spoczywa obowiązek alimentacyjny względem każdego z dzieci z osobna, bez względu z czyjej winy dochodzi do rozwodu. Każde z małżonków winno świadczyć na rzecz dzieci w stopniu proporcjonalnym do swoich możliwości zarobkowych. Starania osobiste małżonka na rzecz dziecka – opieka nad dzieckiem, wychowanie dziecka, zabiegi pielęgnacyjne mogą jednak wyczerpywać całość obowiązku alimentacyjnego. Wysokość świadczeń alimentacyjnych po rozwodzie może ulec zmianie w zależności od powstałych okoliczności – np. zmiana możliwości zarobkowych matki, choroba dziecka powodująca zwiększenie kosztów utrzymania dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 − jeden =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close