Przecięty przewód żółciowy podczas cholecystektomii - wyrok
Przecięty przewód żółciowy podczas usunięcia pęcherzyka żółciowego – wyrok zrealizowany 290.000 i renta
15 października 2022
zgoda sądu na ślub z Białorusinem
Zgoda sądu na ślub Polki z Białorusinem w 4 tygodnie
9 marca 2023

Wyrok frankowy mBank Wrocław – przegrana banku pomimo niespłacenia kapitału

Wyrok frankowy mBank Wrocław – przegrana banku. Kancelaria wygrywa unieważnienie i zwrot wszystkich spłaconych rat, mimo iż frankowicz nie spłacił kapitału

Przebieg spraw sądowych frankowiczów jest bardzo różny, pomimo tego, iż ich umowy o kredyt CHF zawierają takie same klauzule abuzywne. Sprawa nasza Klienta jest bardzo ciekawa z kilku względów. Po pierwsze zawisła przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, gdzie sędziowie wydają skrajnie różne wyroki, także niekorzystne dla frankowicza. Rzadko zdarza się, aby frankowicz uzyskał zabezpieczenie na czas procesu zwalniającego go z obowiązku spłaty bieżących rat. Rzadkością jest także sytuacja, gdy w wyroku sąd ustalający nieważność umowy o kredyt frankowy zasądza na rzecz frankowicza całość kwoty pieniędzy odpowiadającą sumie dotychczas wpłaconym ratom kredytu, gdy kwoty tych rat nie przekraczają wartości udzielonego kredytu. Jest to ważny wyrok frankowy we Wrocławiu.

Kancelaria pozywa mBank – frankowicz uzyskuje zabezpieczenie i nie spłaca kredytu przez czas procesu

Nasza kancelaria frankowa z Wrocławia reprezentowała frankowicza od samego początku sprawy. Nasz Klient w 2008r. zawarł z mBank (dawniej: BRE Bank) umowę o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF. Bank udzielił mu kredytu na kwotę 600.000 złotych. Okres spłaty kredytu frankowego był określony na 360 miesięcy. Początkowo wszystkie raty spłacał w złotych, a od 2015r. spłacał raty kredytu bezpośrednio we franku szwajcarskim.

Bank mBank został pozwany w lipcu 2020r. Pozew został skierowany do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W pozwie żądaliśmy m.in. ustalenia nieważności umowy o kredyt oraz zasądzenia na rzecz naszego Klienta całości wpłaconych na rzecz banku kwot pieniędzy tj. określonej kwoty polskich złotych oraz CHF. Na dzień złożenia pozwy suma wpłat dokonanych przez frankowicza była o około 200.000 zł niż kwota udzielonego kredytu. Inaczej mówiąc – kapitał nie był spłacony.

Zabezpieczenie dla frankowicza we Wrocławiu

W pozwie zawarty był wniosek o zabezpieczenie. Żądaliśmy, aby wrocławski sąd wydał postanowienie zwalniające powoda od zapłaty kolejnych rat kredytu przez cały czas trwania procesu sądowego. Sąd oddalił to żądanie. Postanowienie to zostało przez nas skutecznie zaskarżone – nasz klient od 11.2020r. został na mocy postanowienia sądu we Wrocławiu zwolniony od konieczności spłaty kolejnych rat kredytu, a mBank nie mógł jednocześnie wypowiedzieć umowy o kredyt frankowy.

Ważny wyrok frankowy we Wrocławiu po 2 latach od złożenia pozwu

Po 2 latach od pozwania bank SSO we Wrocławiu Anna Stawikowska wydała wyrok w sprawie o sygn. akt XII C 721/21. Sąd zgodnie z treścią pozwu ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan”, która została zawarta pomiędzy ówczesnym BRE bankiem a naszym Klientem. Oznacza, że sąd orzekł, że ta umowa o kredyt frankowy jest nieważna (tzw. unieważnienie kredytu CHF)

Sąd zasądził na rzecz frankowicza wszystkie kwoty dotychczas wpłacone przez frankowicza, czyli ponad 241.000 złotych oraz ponad 41.000 CHF.

Dlaczego wyrok przeciwko mBank wydany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu jest taki ważny?

Sędzia referendarz po pierwsze uznała, że zapisy umowy kredytowej są na tyle wadliwe, iż umowa nie może być dalej wykonywana, a więc opinia biegłego jest zbędna. Co istotne sąd zasądził na rzecz frankowicza wszystkie wpłacone przez niego kwoty pieniędzy, pomimo tego, iż frankowicz dotychczas nie spłacił kapitału. Do spłacenia kapitału brakowało mu ponad 130.000 PLN!

A co z odsetkami dla frankowicza?

Do pełni szczęścia zabrakło orzeczenia o odsetkach zgodnie z literą pozwu. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu stanowi, iż odsetki na rzecz powoda są należne dopiero po tym, jak sąd pouczył powoda o ryzykach związanych z wyrokiem powodującym unieważnienie kredytu.

Należy domniemywać, że rozstrzygnięcie w przedmiocie odsetek jest „pokłosiem” krytykowanej uchwały SN III CZP 6/21. Zgodnie z cytowaną uchwałą roszczenia frankowicza o zwrot kwoty głównej oraz odsetek za opóźnienie stają się wymagalne od dnia złożenia oświadczenia w toku procesu o korzystaniu z praw przyznanych dyrektywą 93/13. Jednak w niniejszej sprawie powód takie oświadczenie złożył na ręce pełnomocnika, już w dacie zawarcia umowy z naszą kancelarią frankową, kiedy to podpisywał oświadczenie o ryzyku procesowym.

Apelacja i weryfikacja wyroku sadu okręgowego we Wrocławiu w sprawie mBank

Należy się spodziewać, że w sprawie będzie postępowanie apelacyjne przed sądem apelacyjnym we Wrocławiu. Obecnie oczekujemy na pisemne uzasadnienie tego ważnego wyroku, który należy jednak ocenić bardzo pozytywnie (pomijając sprawę odsetek).

Zapoznaj się z naszymi wybranymi wyrokami w sprawach frankowych.

WARTOŚĆ KREDYTU

600.000 PLN

ROZSTRZYGNIĘCIE

KREDYT NIEWAŻNY

Przedmiot sprawy

Unieważnienie kredytu frankowego mBank

Rozstrzygnięcie

Umowa kredytu mPlan nieważna i zapłata dla frankowicza

Prowadzący sprawę

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close