Compensa odmawia leasingobiorcy zapłaty 50% VAT
Compensa płaci 50% VAT z OC – wyrok sądu we Wrocławiu
18 sierpnia 2022
wyrok frankowy mBank Wrocław
Wyrok frankowy mBank Wrocław – przegrana banku pomimo niespłacenia kapitału
29 stycznia 2023

Przecięty przewód żółciowy podczas usunięcia pęcherzyka żółciowego – wyrok zrealizowany 290.000 i renta

Przecięty przewód żółciowy podczas usunięcia pęcherzyka żółciowego – wyrok!!!

 

Przecięty przewód żółciowy podczas laparoskopii pęcherzyka i kolejny rekordowy wyrok. Młoda pacjentka została przyjęta do Szpitala w Zgorzelcu. Zakwalifikowano ją do operacji cholecystektomii laparoskopowej, czyli potocznie mówiąc do usunięcia woreczka żółciowego.

W trakcie operacji przecięto i wycięto przewód żółciowy, co doprowadziło do kalectwa dróg żółciowych. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze zasądził za przecięty przewód żółciowy podczas usunięcia pęcherzyka żółciowego od PZU S.A. oraz Szpitala w Zgorzelcu 180.000zł zadośćuczynienia, comiesięczną rentę oraz ustalił odpowiedzialność na przyszłość za pogorszenie zdrowia.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał wyrok w całości.

 

Przecięty przewód żółciowy podczas usunięcia pęcherzyka żółciowego

 

22-letnia Pani P. zgłosiła się do Szpitala w Zgorzelcu z powodu bólów brzucha. Za pierwszym razem wypisano ją do domu z rozpoznaniem zapalenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. Po około miesięcy Pani P. ponownie zgłosiła się do Szpitala z powodu bólów brzucha. Tym razem rozpoznano u niej kamicę żółciową i po 5 dniach leczenia zachowawczego wypisano do domu. Jednocześnie wyznaczono jej termin operacji zabiegu laparoskopowej cholecystektomii.

Podczas trzeciego pobytu w Szpitalu wykonano zabieg usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową. W trakcie zabiegu doszło do krwawienia z wątroby. Następnie stwierdzono wyciek żółci. Dokładniejsza kontrola uwidoczniła dokonane jatrogenne uszkodzenie głównej drogi żółciowej. W trakcie tego zabiegu wykonano z sukcesem operację naprawczą dróg żółciowych.

Odmowa odszkodowania błąd w laparoskopii

Pani P. zgłosiła się do naszej kancelarii prawa medycznego z Wrocławia celem zlecenia poprowadzenia jej sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny. Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów zgłosiliśmy roszczenia do Szpitala w Zgorzelcu, a później do jego ubezpieczyciela PZU S.A.

Oba podmioty przesłały pisma zawierające odmowę zapłaty jakiejkolwiek kwoty odszkodowania na rzecz poszkodowanej pacjentki. W uzasadnieniu pism znalazły się twierdzenia, iż doszło do powikłań typowych jakie mogą się zdarzyć w trakcie operacji pęcherzyka żółciowego. Co więcej, zdaniem Szpitala i PZU S.A. pacjentka podpisując zgodę na operację była świadoma możliwości wystąpienia takich powikłań. Oznacza to, że Szpital i jego ubezpieczyciel są zwolnieni z odpowiedzialności odszkodowawczej za zaistniałe, niezamierzone powikłanie w laparoskopii pęcherzyka.

 

Pacjentka pozywa Szpital i PZU o odszkodowania za kalectwo dróg żółciowych

 

Kancelaria w imieniu poszkodowanej pacjentki złożyła pozew o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, comiesięczną rentę oraz o ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej Szpitala w Zgorzelcu i PZU S.A. za wszelkie ujemne następstwa mogące powstać na zdrowiu pacjentki w przyszłości.

Zarówno Szpital jak i PZU S.A. nie uznali powództwa twierdząc, że doznane kalectwo żółciowe to powikłanie cholecystektomii laparoskopowej wkalkulowane w ryzyko tego zabiegu. Zdaniem pozwanych pacjentka, o takim ryzyku była informowana i podpisała zgodę na operację.

Operacja wykonywana przez lekarzy bez specjalizacji i bez nadzoru

W postępowaniu sądowym były przeprowadzone liczne dowody. Zeznawali lekarze Szpitala w Zgorzelcu, była wydana opinia przez biegłych.

Z dokumentacji medycznej poszkodowanej pacjentki oraz zeznań świadków okazało się, że operacja usunięcia pęcherzyka żółciowego byłą wykonywana przez dwóch lekarzy bez specjalizacji. Obaj byli rezydentami, nie ukończyli kursów laparoskopowych. Co więcej lekarz rezydent, który operował pacjentkę nie sporządził kluczowego dokumentu z operacji – protokołu zabiegu operacyjnego.

Dopiero po wyniknięciu komplikacji w trakcie zabiegu polegających na krwawieniu, do zabiegu został poproszony o pomoc specjalista chirurg. Lekarz ten stwierdził wyciek żółci oraz dokonane wycięcie głównej drogi żółciowej. O wysokim profesjonalizmie tego chirurga świadczy, iż w trakcie tego zabiegu operacyjnego wykonał operację naprawczą. Nie zmieniło to jednak przekonania młodej pacjentki, iż na skutek niedochowania należytej staranności dopuszczono się błędu medycznego polegającego na dokonaniu jatrogennego uszkodzenia dróg żółciowych.

Pytania do biegłych kluczowe sprawie o przecięty przewód żółciowy i kalectwo dróg żółciowych

W sprawie biegli wydali dwie opinie pisemne. W pierwszej opinii biegli wskazali, iż w trakcie operacji laparoskopowej doszło do nieprawidłowości polegającej na błędnej identyfikacji dróg żółciowych. Dalej biegli wskazali, że nie można tego zdarzenia kwalifikować jako zaniedbania, czy błędu medycznego.

Na skutek bardzo sprecyzowanych pytań sporządzonych przez kancelarię, biegli wydali kolejną opinię. Na podstawie tej opinii Sąd doszedł do przekonania, że w sprawie doszło do zaistnienia błędu medycznego w laparoskopii.

 

Uszczerbek na zdrowiu na skutek kalectwa dróg żółciowych

Jednocześnie biegli wskazali, że u poszkodowanej pacjentki na skutek dokonanego kalectwa dróg żółciowych powstał trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości aż 45%. Doznane trwałe kalectwo będzie miało wpływ na dalsze życie młodej kobiety.

 

Wyrok w sprawie odszkodowania za przecięty przewód żółciowy podczas usunięcia pęcherzyka żółciowego

 

Sąd doszedł do przekonania, że doszło do zawinionego przez lekarzy Szpitala w Zgorzelcu błędu medycznego. W wyroku na błąd chirurga, Sąd zasądził na rzecz poszkodowanej pacjentki 180.000zł zadośćuczynienia, comiesięczną rentę oraz ustalił odpowiedzialność Szpitala i PZU S.A. na przyszłość. Sąd uwzględniając żądanie ustalenia odpowiedzialności na przyszłość miał na uwadze, że odpowiedzialność Szpitala za uszkodzenie ciała pacjentki była kwestionowana przez Szpital i PZU, a z upływem czasu udowodnienie okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia o tej odpowiedzialności może być utrudnione.

 

Dobry prawnik od błędów medycznych

Sąd jednocześnie doceniając wpływ naszej kancelarii medycznej na wyjaśnienie sprawy przyznał podwójne koszty zastępstwa procesowego radcy prawnego. W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż:

nakład pracy pełnomocnika pacjentki, a w szczególności jego wkład w przyczynienie się do wyjaśnienie okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy uzasadniały uwzględnienia wynagrodzenia w stawce wyższej niż minimalna. Szczegółowe pytania pełnomocnika do biegłych oraz jego zastrzeżenia do opinii pozwoliły ustalić zasadnicze okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

 

Wygrana ze Szpitalem i PZU w Sądzie II instancji

Zarówno Szpital, jak i PZU S.A. zaskarżyli wyrok w sprawie błędu medycznego w całości. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie dopatrzył się żadnych uchybień w orzeczeniu Sądu z Jeleniej Góry. Obie apelacje zostały oddalone, a Szpital i PZU S.A. zostały obciążone kosztami postępowania w II instancji.

Przecięta droga żółciowa w trakcie laparoskopii pęcherzyka żółciowego

Jak wygrać odszkodowanie za błąd medyczny, czyli wysoka wypłata odszkodowania za błąd w szpitalu

Na skutek uprawomocnienia się orzeczenia Sądu w Jeleniej Górze ubezpieczyciel szpitala, czyli PZU S.A. wypłaciło blisko 290.000zł. Nadto co miesiąc poszkodowana pacjentka będzie otrzymywać rentę za kalectwo dróg żółciowych w wysokości 400zł.

 

Kalectwo dróg żółciowych – jaki adwokat od błędów medycznych

 

Jeżeli ty lub ktoś Tobie znany doznał szkody w laparoskopii pęcherzyka żółciowego, to być może masz prawo do wysokiego odszkodowania za błąd medyczny. Takie sprawy są bardzo skomplikowane, ale mamy unikalne doświadczenie w sprawach błędów medycznych i ocenimy każdą podobną sprawę. Nasza Kancelaria od błędów medycznych działa w całej Polsce.

Szpital i PZU- oferta za przecięty przewód żółciowy

0 PLN

UZYSKANA KWOTA

290000 PLN

Przecięty przewód żółciowy podczas usunięcia pęcherzyka żółciowego

Przecięty przewód żółciowy podczas usunięcia pęcherzyka żółciowego- sprawa o błąd chirurga

Rozstrzygnięcie

Odszkodowanie za przecięty przewód żółciowy - wypłata 290.000

Prowadzący sprawę

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close