Kredyt frankowy zabezpieczenie roszczenia
Kredyt frankowy – zabezpieczenie roszczenia przeciwko Santander Bank (dawny Kredyt Bank) – 06.2020
23 czerwca 2020
50% VAT odmowa zapłaty
Wygrana sprawa leasingobiorcy o zapłatę VAT za naprawę pojazdu z ubezpieczenia OC sprawcy (listopad 2019)
23 października 2020

Wstrzymanie płatności rat kredytu we frankach – zmiana postanowienia ws mBank (08.2020)

Zmiana postanowienia o zabezpieczenie kredyt we frankach

Skuteczne zażalenie na postanowienie Sądu i jego zmiana. Frankowicz ma wstrzymane płatności kredytu mBank

Frankowicze powierzyli prowadzenie naszej Kancelarii z Wrocławia sprawę o kredyt we frankach przeciwko mBank. Pozew przeciwko mBank zawierał żądanie ustalenia nieważności umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF „Multiplan„. Umowa była zawarta z bankiem BRE Bank, który był poprzednikiem prawnym banku mBank. Pozew zawierał szereg roszczeń alternatywnych. Kolejnym żądaniem pozwu był wniosek o wydanie postanowienia tymczasowego (tzw. zabezpieczenie) w ten sposób, aby:

  • wstrzymać obowiązek dokonywania przez kredytobiorców spłat kredytu na czas procesu
  • zakazań pozwanemu bankowi mBank złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o kredyt hipoteczny

Jak Sąd uzasadnia oddalenie wniosku o zabezpieczenie w sprawie o kredyt we frankach

Sąd Okręgowy w osobie SSO Łukasza Soleckiego oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia (sygn. akt I C 614/20). Sąd w uzasadnieniu postanowienia wskazał, iż powodowie nie wykazali w sposób dostateczny interesu prawnego w żądaniu udzielenia zabezpieczenia. Nadto sąd podkreślił, że kredytobiorcy nie wykazali, aby zaszły przesłanki z art. 755 § 21 kpc (dokonanie zabezpieczenia konieczne jest do odwrócenia szkody lub innych niekorzystnych skutków).

Na marginesie sąd przywołał wyrok SN z dnia 11.12.2019r. sygn. akt V CSK 382/18. Zdaniem sądu, to iż dopuszczalne jest występowanie przez banki o roszczenie za korzystanie z kapitału przy nieważnej umowie, co może mieć wpływ na późniejsze rozliczenia stron (w przypadku uznania żądanie kredytobiorców o ustalenie nieważności).

Oddalenie wniosku o zabezpieczenie podlega zaskarżeniu

Wydane postanowienie oddalające jest postanowieniem zaskarżalnym. Zażalenie jest tzw. zażaleniem poziomym. Oznacza to, że rozstrzygnięcie zapada w składzie trzyosobowym w tym samym sądzie, który wydał postanowienie będące przedmiotem zaskarżenia. Opłata jest niewielka, bowiem wynosi 30zł i zostaje pokryta z poniesionej opłaty o uzasadnienie postanowienia będącego przedmiotem zaskarżenia.

Sąd odwoławczy zmienia postanowienie i wstrzymuje płatność rat kredytu na czas procesu

Kancelaria złożyła zażalenie na postanowienie i zaskarżyła je w całości. Jako podstawę zaskarżenia wskazaliśmy naruszenia prawa procesowego. W zażaleniu ponownie podkreśliliśmy, że kredytobiorcy spłacili kwoty przewyższające wartość udzielonego kredytu. Ponownie obszernie został wykazany interes prawny kredytobiorców w udzieleniu zabezpieczenia. Nadto podkreśliliśmy, że w sprawie V CSK 382/18 Sąd Najwyższy jedynie marginalnie wspomniał o kwestii roszczeń banków za korzystanie z udostępnionego kapitału przy nieważnej umowie. Odwołania sądu do orzeczenia Sądu Najwyższego były przedwczesne, bowiem mogą mogłyby one ewentualnie być przedmiotem zupełnie odrębnego postępowania.

Sąd odwoławczy w sprawie XII Cz 56/20 na skutek złożonego zażalenia zmienił zaskarżone postanowienie i udzielił kredytobiorcom zabezpieczenia w kształcie, który jest w całości zgodny z żądaniami frankowiczów. Orzeczenie podlega wykonaniu przez strony procesu. Przewodniczącym składu orzekającego był SSO Krzysztof Rudnicki.

Kredytobiorcy anulowali zlecenie stałe oraz zaprzestali zapłaty kolejnych rat kredytu.

Wszelkie czynności, które prowadzi nasza kancelaria frankowa z Wrocławia są na każdym etapie uzgadniane z klientami. Frankowicze są w pełni świadomi każdych czynności podejmowanych przez kancelarię oraz ich skutków oraz ryzyka z nimi związanych.

 

Przedmiot sprawy

Kredyt we frankach w mBank - zabezpieczenie i wstrzymanie płatności rat po zażaleniu

Rozstrzygnięcie

Skuteczne zażalenie na postanowienie odmawiające zabezpieczenia powództwa o ustalenie nieważności umowy kredytu we frankach

PROWADZĄCY SPRAWĘ

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close