Raiffeisen wyrok prawomocny
Prawomocny wyrok Raiffeisen (EFG Eurobank) – unieważnienie, zatrzymanie
17 lutego 2022
wstrzymanie wykonania wyroku frankowego Raiffeisen Bank AG
Raiffeisen znów przegrywa – oddalony wniosek o wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku
14 kwietnia 2022

Uchylenie zawieszenia postępowania w sprawie frankowej Getin Bank

Uchylenie zawieszenia postępowania w sprawie frankowej Getin Bank we Wrocławiu

Kancelaria prowadzi sprawę o ustalenie nieważności umowy o kredyt frankowy Getin Bank. Na pierwszym posiedzeniu sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu zawiesiła postępowanie. Sąd uzasadnił to toczącym się postępowaniem w przedmiocie wydania przez Sąd Najwyższy uchwały w sprawie III CZP 11/21. Jednocześnie pouczył naszych Klientów, iż wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania jest w ich interesie. Sąd w pisemnym uzasadnieniu postanowienia wskazał, iż rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy istotnych zagadnień prawnych zagwarantuje stronom wydanie w niniejszym postępowaniu sprawiedliwego i słusznego wyroku.

Zawieszenie postępowania w sprawie frankowej nie jest w interesie frankowicza

Nasz Kancelaria od spraw frankowych jednoznacznie oceniła, iż wydane postanowienie nie służyło dobru naszych Klientów frankowiczów, a prowadziło do zbędnej przewlekłości postanowienia. Co więcej, postanowienie to, nie znajdowało żadnego uzasadnienia w przepisach prawa i było błędne.

Po pierwsze zagadnienia prawne, które miały być przedmiotem Uchwały SN zostały już dostatecznie wyjaśnione przez orzecznictwo polskie jak i unijne. Szerzej na ten temat napisaliśmy w artykule „Zawieszenie sprawy frankowej„. Po wtóre nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle Sąd Najwyższy wyda przedmiotową uchwałę. Czas oczekiwania na wydanie tej uchwały spowoduje więc zbędną przewlekłość postępowania w sprawie frankowiczów. Wreszcie postanowienie o zawieszeniu na podstawie art. 177 §1 pkt 1 KPC było sprzeczne z prawem, o czym przeczytasz niżej.

Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie frankowej Getin Bank

Działając jako pełnomocnik w sprawie frankowej złożyliśmy obszerne zażalenie na postanowienie. Zgodnie z przepisem art. art. 177 §1 pkt 1 KPC sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego. Do zawieszenia postępowania na tej podstawie niezbędne jest zatem to, by równolegle toczyło się inne postępowanie cywilne oraz aby od wyniku tego postępowania zależał wynik postępowania podlegającego zawieszeniu.

Nasza kancelaria frankowa z Wrocławia wskazała w zażaleniu, iż w sprawie nie zachodziła żadna z przesłanek do zawieszenie wymieniona w art. 177 §1 pkt 1 KPC.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uchyla postanowienie o zawieszeniu sprawy frankowej

Zażalenie było przedmiotem orzekania przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżone postanowienie. W pisemnym uzasadnieniu Sąd wskazał, iż Uchwała Sądu Najwyższego nie ma charakteru prejudycjalnego dla rozpoznawanej sprawy w rozumieniu art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd Apelacyjny wskazał, iż to na Sądzie I instancji spoczywa obowiązek samodzielnego rozstrzygnięcia sprawy. Tym samym sprawa frankowa przeciwko Getin Bank ponownie jest przedmiotem orzekania w I instancji.

Przedmiot zaskarżenia

Zawieszenie postępowania

Wynik postępowania

Uchylenie postanowienia

Przedmiot sprawy

Zawieszenie postępowania w sprawie frankowej

Rozstrzygnięcie

Uchylenie postanowienia zawieszającego postępowania

Prowadzący sprawę

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close