Ponad milion złotych odszkodowania dla poszkodowanej studentki (lipiec 2015)

Nasza Kancelaria wywalczyła dla klientki 800.000zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości ponad 440.000zł oraz comiesięczną rentę w wysokości blisko 4.000zł wraz z kapitalizowaną rentą w kwocie 22.500zł.

Kancelaria podjęła się prowadzenia sprawy studentki, która w 2007 r. została poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego – została potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych. W wyniku wypadku poszkodowana doznała licznych i bardzo poważnych urazów. Przeszła długie leczenie (w tym operacyjne). U poszkodowanej po wypadku wystąpiły zaburzenia chodu, encefalopatia pourazowa, padaczka pourazowa, niedowład połowy ciała, zaburzenia pamięci i koncentracji, bezsenność, trudności w rozpoznawaniu twarzy, w uczeniu się, wada wzroku, zmniejszona sprawność kończyn lewych, nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne. Poszkodowana została uznana za całkowicie niezdolną do pracy.

W toku postępowania likwidacyjnego poprzedni pełnomocnik tj. tzw. kancelaria odszkodowawcza z Wrocławia uzyskała dla poszkodowanej od zakładu ubezpieczeń 200.000zł zadośćuczynienia. Firma odszkodowawcza zaproponowała poszkodowanej ugodę pozasądową polegającą na dopłacie dalszych 50.000zł z jednoczesnym zrzeczeniem się wszelkich dalszych roszczeń. Studentka nie wyraziła zgody na proponowaną ugodę i wypowiedziała pełnomocnictwo kancelarii odszkodowawczej, która nawet nie zaproponowała poszkodowanej skierowania pozwu przeciwko zakładowi ubezpieczeń.

Kancelaria działając w imieniu poszkodowanej wniosła pozew o zapłatę dalszych 750.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 2009 r., o zasądzenie renty w wymiarze 5.160 zł miesięcznie, a także o ustalenie odpowiedzialności pozwanego na przyszłość za wszelkie ujemne następstwa mogące powstać u powódki, a pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym z wypadkiem zaistniałym w 2007 r.

W postępowaniu sądowym biegli sądowi ustalili u poszkodowanej 142% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Sąd I instancji zasądził na rzecz powódki 600.000zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi od 2009r., a także comiesięczną rentę w wysokości 150zł. Co istotne, Sąd I instancji zgodnie z żądaniem pozwu ustalił odpowiedzialność na przyszłość zakładu ubezpieczeń za wszelkie negatywne skutki wypadku.

Od wyroku Sądu I instancji obie strony wywiodły apelację. Kancelaria w imieniu powódki zaskarżyła orzeczenie Sądu I instancji, co do oddalonej części roszczenia o rentę. W postępowaniu apelacyjnym Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację zakładu ubezpieczeń, natomiast zmienił wyrok w zakresie żądania renty, zwiększając jej wymiar miesięczny do 3.720zł. Jednocześnie Sąd zgodnie z żądaniem poszkodowanej skapitalizował rentę, zasądzając dodatkowo z tego tytułu od zakładu ubezpieczeń 22.500zł.

Reasumując powódka wskutek wniesienia pozwu cywilnego oraz wyroku I instancji i wyroku sądu apelacyjnego we Wrocławiu otrzymała w sumie 800.000zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości ponad 440.000zł oraz comiesięczną rentę w wysokości blisko 4.000zł wraz z kapitalizowaną rentą w kwocie 22.500zł.

 

Wypłata ubezpieczyciela

200 000pln
.

Uzyskana kwota

1 310 500pln
.

 

  • Przedmiot sprawy

    Sprawa o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę za wypadek komunikacyjny.

  • Rozstrzygnięcie

    800.000zł zadośćuczynienia, 440.000zł odsetek, renta 4.000zł i 22.500zł.

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.