Błąd medyczny chirurgiczny
Wysoki wyrok Sądu w sprawie o zadośćuczynienie za błąd medyczny skutkujący amputacją jądra (czerwiec 2015)
30 czerwca 2015
uchylenie alimentów
Uchylenie alimentów na pierwszej rozprawie (sierpień 2015)
1 września 2015

Ponad milion złotych odszkodowania dla poszkodowanej studentki (lipiec 2015)

Nasza Kancelaria wywalczyła dla klientki 800.000zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości ponad 440.000zł oraz comiesięczną rentę w wysokości blisko 4.000zł wraz z kapitalizowaną rentą w kwocie 22.500zł.

Kancelaria podjęła się prowadzenia sprawy studentki, która w 2007 r. została poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego – została potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych. W wyniku wypadku poszkodowana doznała licznych i bardzo poważnych urazów. Przeszła długie leczenie (w tym operacyjne). U poszkodowanej po wypadku wystąpiły zaburzenia chodu, encefalopatia pourazowa, padaczka pourazowa, niedowład połowy ciała, zaburzenia pamięci i koncentracji, bezsenność, trudności w rozpoznawaniu twarzy, w uczeniu się, wada wzroku, zmniejszona sprawność kończyn lewych, nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne. Poszkodowana została uznana za całkowicie niezdolną do pracy.

W toku postępowania likwidacyjnego poprzedni pełnomocnik tj. tzw. kancelaria odszkodowawcza z Wrocławia uzyskała dla poszkodowanej od zakładu ubezpieczeń 200.000zł zadośćuczynienia. Firma odszkodowawcza zaproponowała poszkodowanej ugodę pozasądową polegającą na dopłacie dalszych 50.000zł z jednoczesnym zrzeczeniem się wszelkich dalszych roszczeń. Studentka nie wyraziła zgody na proponowaną ugodę i wypowiedziała pełnomocnictwo kancelarii odszkodowawczej, która nawet nie zaproponowała poszkodowanej skierowania pozwu przeciwko zakładowi ubezpieczeń.

Kancelaria działając w imieniu poszkodowanej wniosła pozew o zapłatę dalszych 750.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 2009 r., o zasądzenie renty w wymiarze 5.160 zł miesięcznie, a także o ustalenie odpowiedzialności pozwanego na przyszłość za wszelkie ujemne następstwa mogące powstać u powódki, a pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym z wypadkiem zaistniałym w 2007 r.

W postępowaniu sądowym biegli sądowi ustalili u poszkodowanej 142% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Sąd I instancji zasądził na rzecz powódki 600.000zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi od 2009r., a także comiesięczną rentę w wysokości 150zł. Co istotne, Sąd I instancji zgodnie z żądaniem pozwu ustalił odpowiedzialność na przyszłość zakładu ubezpieczeń za wszelkie negatywne skutki wypadku.

Od wyroku Sądu I instancji obie strony wywiodły apelację. Kancelaria w imieniu powódki zaskarżyła orzeczenie Sądu I instancji, co do oddalonej części roszczenia o rentę. W postępowaniu apelacyjnym Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację zakładu ubezpieczeń, natomiast zmienił wyrok w zakresie żądania renty, zwiększając jej wymiar miesięczny do 3.720zł. Jednocześnie Sąd zgodnie z żądaniem poszkodowanej skapitalizował rentę, zasądzając dodatkowo z tego tytułu od zakładu ubezpieczeń 22.500zł.

Reasumując powódka wskutek wniesienia pozwu cywilnego oraz wyroku I instancji i wyroku sądu apelacyjnego we Wrocławiu otrzymała w sumie 800.000zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości ponad 440.000zł oraz comiesięczną rentę w wysokości blisko 4.000zł wraz z kapitalizowaną rentą w kwocie 22.500zł.

 

Wypłata ubezpieczyciela

200 000 PLN

Uzyskana kwota

1 310 500 PLN

Przedmiot sprawy

Sprawa o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę za wypadek komunikacyjny.

Rozstrzygnięcie

800.000zł zadośćuczynienia, 440.000zł odsetek, renta 4.000zł i 22.500zł.

PROWADZĄCY SPRAWĘ

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close