Kiedy dostanę rozwód?

obrączka a rozwód

czy oddawać obrączkę po rozwodzie

Kiedy dostanę rozwód – przesłanki do orzeczenia rozwodu

Rozwód jest instytucję prawną uregulowaną w dziale „Ustanie ustroju małżeńskiego” Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, umożliwiającą rozwiązanie związku małżeńskiego za życia małżonków. Rozwiązać małżeństwo przez rozwód można jedynie przed Sądem. Wyróżnia się tzw. pozytywne i negatywne przesłanki do rozwiązania małżeństwa. Sąd orzeknie o rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód, jeżeli w chwili orzekania istnieją łącznie wszystkie pozytywne przesłanki, a nie zachodzą jednocześnie negatywne przesłanki do orzeknięcia o rozwodzie.

a. przesłanki pozytywne orzeczenia rozwodu

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy reguluje, iż Sąd orzeknie o rozwodzie, gdy nastąpi łącznie trwały i zupełny rozpad związku małżeńskiego. Obecnie nie jest istotne, czy trwały i zupełny rozpad związku małżeńskiego nastąpił z ważnych przyczyn. Nie mniej obowiązkiem Sądu nadal pozostaje wszechstronne zbadanie okoliczności, które spowodowały trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego.

Sąd oceniając zupełny rozpad pożycia małżeńskiego ma na względzie ogół więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej pomiędzy małżonkami. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem za więź duchową uznaje się obdarzanie się przez małżonków miłością, zaufaniem, okazywanie sobie wzajemnego poszanowania. Więź fizyczna obejmuje pożycia fizyczne, a gospodarcza oznacza przede wszystkim prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, wspólne prowadzenie działalności gospodarczej lub innej zarobkowej. Sąd częstokroć przesłuchując strony zadaje stronom pytanie: „Czy Pan/Pani kocha swojego małżonka?”

Sąd przyjmie, iż nastąpił trwały rozpad związku małżeńskiego, jeżeli w danych okolicznościach sprawy Sąd dojdzie do przekonania, iż nie nastąpi ponowny powrót do pożycia małżeńskiego. Nie jest więc tak, iż na orzeczenie o rozwodzie ma decydujący wpływ długość upływu czasu w którym następuje rozpad pożycia. Sąd orzekając o rozwodzie kieruje się doświadczeniem życiowym, porównując m.in. okres czasu pozostawania w związku małżeńskim do okresu rozpadu związku.

Doświadczenie życiowe wskazuje, że nawet trzyletnie rozstanie małżonków, liczących ponad 70 lat, po wspólnym pożyciu 38 lat, nie zawsze nosi cechy trwałego i zupełnego rozkładu (wyrok SN z 17 października 2000 r., I CKN 831/98)

b. przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu

Zgodnie z art. 56 § 2 i 3 KRiO, orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne w trzech przypadkach:
1) jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
2) jeżeli z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
3) jeżeli rozwodu żąda jedno z małżonków wyłącznie winne rozkładu pożycia, drugie z małżonków zaś na rozwód się nie godzi, a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego

Nie każdy rozwód narusza prawa dziecka. Rozwój dziecka w rodzinie, w której nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia zwykle nie będzie prawidłowy. W związku z tym przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące stosunku między rodzicami a dzieckiem, regulują iż w orzeczeniu końcowym Sąd rozstrzyga z urzędu o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków oraz o kontaktach rodziców z ich małoletnimi dziećmi.

1 Comment

  1. Ania pisze:

    Bardzo dobry artykuł. Cieszę się, że go znalazłam. Rozwiał moje wszystkie wątpliwości! Dziękuję!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery + siedemnaście =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close