wstrzymanie wykonania wyroku frankowego Raiffeisen Bank AG
Raiffeisen znów przegrywa – oddalony wniosek o wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku
14 kwietnia 2022
Przecięty przewód żółciowy podczas cholecystektomii - wyrok
Przecięty przewód żółciowy podczas usunięcia pęcherzyka żółciowego – wyrok zrealizowany 290.000 i renta
15 października 2022

Compensa płaci 50% VAT z OC – wyrok sądu we Wrocławiu

Compensa nie zwraca leasingobiorcy 50% VAT w związku z naprawą powypadkową z OC sprawcy. Po raz kolejny udowadniamy, że ubezpieczyciel z polisy OC pojazdu sprawcy postępuje niezgodnie z prawem. Kolejna wygrana sprawa leasingobiorcy! Compensa płaci 50% VAT z OC, ale dopiero o wyroku sądu.

Compensa płaci 50% VAT z OC, ale nie dobrowolnie

Compensa odmówiła leasingobiorcy zwrotu 50% naliczonego podatku VAT w związku ze szkodą likwidowaną z polisy OC sprawcy.

Pojazd będący przedmiotem leasingu został uszkodzony na skutek kolizji drogowej. Sprawca wypadku był ubezpieczony polisą OC w Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

Nasz klient – leasingobiorca zgłosił szkodę zarówno do ubezpieczyciela OC Compensy, jak i do właściciela pojazdu, czyli do leasingodawcy. Leasingodawca, wyraził zgodę na naprawę pojazdu pod warunkiem, że faktury VAT z tytułu naprawy będą wystawione na leasingobiorcę.

 

Zgłoszenie szkody i likwidacja szkody przez Compensę

Nasz klient zlecił naprawę pojazdu autoryzowanemu serwisowi i jednocześnie oświadczył, że jako czynny podatnik VAT uprawniony jest do odliczenia 50 % naliczonego podatku VAT. Compensa oszacowała szkodę na kwotę 4611,18 zł. Po naprawie auta została wystawiona faktura VAT, w której zawarto adnotację : 50% VAT Compensa, 50% VAT klient tj. 1247,90 zł. Nasz Klient przelał zatem na rzecz warsztatu kwotę 1247,90 zł.

Compensa odmówiła pokrycia pozostałej części podatku VAT a także pomniejszyła wypłatę odszkodowania w związku z korektą za rzekome wcześniejsze uszkodzenia pojazdu. Wobec takiego stanowiska Compensy nasz klient był zmuszony do zapłaty na rzecz warsztatu całej kwoty 1514,16 zł jako równowartość drugiej połowy podatku VAT oraz dopłaty w związku z pomniejszeniem odszkodowania dokonanym przez pozwaną.

 

Sprawa o zapłatę 50% VAT w sądzie

Nasza Kancelaria w imieniu klienta pozwała Compensę o zapłatę 50% podatku VAT oraz potrąconej niesłusznie kwoty odszkodowania w związku z rzekomy wcześniejszym uszkodzeniem pojazdu.

Pozwana Compensa w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa zarzucając, że zastosowane przez warsztat stawki roboczogodziny są rażąco zawyżone w stosunku do stosowanych przez inne warsztaty naprawcze na terenie Wrocławia i okolic. Compensa zarzuciła, że w ramach naprawy po kolizji naprawiono wcześniej istniejące w pojeździe uszkodzenia, co powoduje, że wysokość odszkodowania powinna być pomniejszona o korektę z tytułu naprawy wcześniejszych uszkodzeń.

Dalej Compensa utrzymywała, że brak jest podstaw do wypłaty powodowi podatku VAT. Leasingodawca, będąc właścicielem rzeczy, jest bowiem poszkodowanym w zakresie szkody wyrządzonej w samym pojeździe w postaci np. kosztów naprawy pojazdu, szkody całkowitej czy ubytku jego wartości handlowej.

 

Compensa płaci 50% VAT z OC – wyrok sądu we Wrocławiu

Sąd w całości przychylił się do stanowiska Kancelarii, nie znajdując podstaw do uwzględnienia zarzutów Compensy. W toku postępowania został przeprowadzony dowód z opinii biegłego, który wskazał iż cena roboczogodziny zastosowana przez warsztat nie odbiegała od ceny rynkowej, a wszystkie uszkodzenia pojazdu pozostawały w związku z wypadkiem będącym źródłem sporu.

Sąd rozpoznający sprawę podkreślił, iż nasz klient, jako poszkodowany, w sposób bezpośredni legitymowany był do wystąpienia z powództwem przeciwko Compensie celem dochodzenia przysługującego mu odszkodowania. To bowiem on – wskutek zaniżenia wysokości przyznanego przez Compensę odszkodowania – poniósł z własnego majątku wydatek celem uregulowania części nieopłaconej faktury za dokonaną naprawę pojazdu.

 

50% VAT za naprawę pojazdu leasingowego do zapłaty przez Compensę

W zakresie zaś kolejnego ze spornych zagadnień, tj. obowiązku zwrotu przez Compensę kwoty 50% podatku VAT uiszczonego przez naszego klienta sąd wskazał, że brak jest podstaw aby obronić prezentowane przez Compensę stanowisko o braku uzasadnienia dla objęcia zakresem odszkodowania kwoty 50 % VAT, do uiszczenia której zobowiązany był leasingobiorca.

Jest to kolejna wygrana sprawa o zapłatę 50% VAT dla leasingobiorcy w związku z likwidacją szkody z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Wygrywaliśmy takie sprawy z PZU S.A., Copmensą, TUW, Link4.

Zapoznaj się z naszym artykułem na temat bezprawnej odmowy zapłaty 50% przez ubezpieczycieli dla leasingobiorcy: Odmowa wypłaty 50% VAT z odszkodowania z OC sprawcy – poradnik leasingobiorcy

Leasingujesz pojazd? Masz problem z odzyskaniem 50% VAT od ubezpieczyciela OC sprawcy? Z przyjemnością pomożemy w walce z ubezpieczycielem. Zgłoś swój problem z ubezpieczycielem, a my pomożemy go rozwiązać!

PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA

0 PLN

ROZSTRZYGNIĘCIE

4500 PLN

Przedmiot sprawy

Czy Compensa ma zapłacić leasingobiorcy 50% VAT

Rozstrzygnięcie

Compensa przegrywa w sądzie i wypłaca 50% VAT za naprawę pojazdu

Prowadzący sprawę

RADCA PRAWNY

KRZYSZTOF GĄSIOROWSKI

NUMER TELEFONU

+48 71 719 55 54

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

krzysztof.gasiorowski@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close