Błąd medyczny – odszkodowanie dla pacjenta

Błąd medyczny, a odszkodowanie dla pacjenta

Błąd medyczny definiowany jest jako działanie lekarza lub innego pracownika medycznego, niezgodne z aktualnym stanem wiedzy, które to działanie doprowadziło do szkody pod postacią uszkodzenia ciała.

Zgodnie z powyższą definicją, aby pacjent mógł skutecznie dochodzić odszkodowania za błąd medyczny musi udowodnić, iż:

  • działanie lekarza było niezgodne z aktualnym standardem postępowania lekarskiego
  • u pacjenta powstał uszczerbek na zdrowiu
  • pomiędzy nieprawidłowym działaniem lekarza, a powstałym uszczerbkiem na zdrowiu musi zachodzić związek przyczynowy.

Nie każde powikłanie związane z procesem leczniczo-diagnostycznym można więc traktować, jako błąd medyczny, czy błąd diagnostyczny.

O co może walczyć pacjent, który jest ofiarą błędu medycznego

Pacjent, który jest poszkodowany przez błąd lekarski może żądać zapłaty szeregu świadczeń odszkodowawczych: zadośćuczynienia, odszkodowania, czy wreszcie renty za błąd medyczny.

Zadośćuczynienie za błąd medyczny

Podstawowym roszczeniem pacjenta - ofiary błędu lekarskiego jest żądanie zapłaty zadośćuczynienia za błąd medyczny. Zadośćuczynienie za błąd medyczny jest świadczeniem jednorazowym. Ma ono za zadanie wynagrodzić całą krzywdę, jaka stała się udziałem poszkodowanego pacjenta. Krzywda ta polega na bólu, cierpieniu. Zadośćuczynienie powinno także rekompensować powstałe straty moralne, negatywne zmiany w życiu osobistym i zawodowym. Pomocniczo, celem ustalenia rozmiaru krzywdy dokonuje się oceny wysokości powstałego u pacjenta uszczerbku na zdrowiu. Uszczerbek ten musi być bezpośrednio związany z błędem medycznym.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Pacjent może uzyskać także odszkodowanie za błąd medyczny. Rolą odszkodowania za błąd medyczny jest wynagrodzenie wszelkich wydatków i strat materialnych, których doświadczył pacjent poszkodowany przez błąd lekarski. Wśród takich strat można wskazać koszt zakupów leków, środków zaopatrzenia (np.zakup pampersów), czy koszt operacji naprawczej.

Renta za błąd medyczny

Pacjent, będący ofiarą błędu medycznego w niektórych okolicznościach może także żądać zapłaty stałej renty wypłacanej przez szpital lub jego ubezpieczyciela. Można wyróżnić kilka podstaw do zapłaty renty dla pacjenta. Pierwszą podstawą są stałe koszty ponoszone przez pacjenta: koszty leczenia następstw błędu medycznego, koszty rehabilitacji oraz koszty stałej opieki. Drugą podstawą jest utrata możliwości zarobkowych. Ostatnią podstawą jest pogorszenie widoków na przyszłość (np. brak możliwości awansu zawodowego). Powyższa renta dla pacjenta może być wypłacana niezależnie od renty z ZUS.

Błąd lekarski odszkodowanie przedawnienie

Roszczenia pacjenta względem szpitala, w którym doszło do błędu medycznego czy błędu diagnostycznego przedawniają się z okresem 3 lat. Podobnie z okresem 3 lat przedawniają się roszczenia względem ubezpieczyciela szpitala.

Jaki liczyć termin przedawnienia za błąd medyczny

Termin przedawnienia roszczeń pacjenta rozpoczyna swój bieg w dniu, w którym doszło do powstania szkody (błąd medyczny, błąd diagnostyczny, błąd lekarza). Termin ten może także zacząć swój bieg od dnia, w którym pacjent powziął wiedzę lub podejrzenie, iż powikłanie jest w istocie błędem medycznym do którego doszło w konkretnej placówce medycznej.

Jeżeli w okresie 3 lat od tej daty pacjent poprawnie zgłosił roszczenia odszkodowawcze, to 3-letni termin przedawnienia ulega przerwaniu i należy go ponownie liczyć od daty wydania ostatecznej decyzji przyznającej lub odmawiającej pacjentowi zapłaty odszkodowania. Termin 3 lat kończy swój bieg w ostatnim dniu kalendarzowym 3 roku.

Przykład:

Pacjent miał operację cholecystektomii laparoskopowej w dniu 30.02.2020. Podczas operacji doszło do zawinionego kalectwa dróg żółciowych w laparoskopii. Pacjent był później reoperowany i powziął wiadomość o błędzie medycznym w laparoskopii w dniu 30.06.2020r. W dniu 01.04.2021r. pacjent zgłosił do szpitala i jego ubezpieczyciela roszczenia o odszkodowanie za kalectwo dróg żółciowych. Zakład ubezpieczeń ubezpieczający szpital wydał w dniu 30.05.2021r. decyzję odmawiającą zapłaty odszkodowania.

W tym wypadku pacjent może złożyć pozew o odszkodowanie za jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych do dnia 31.12.2024r.

Podobnie należy liczyć termin przedawnienia błędu medycznego w innych sprawach (np. odszkodowanie za skręt jądra, odszkodowanie za uszkodzenie moczowodu).

Czy doszło do błędu medycznego ?

Zazwyczaj pacjent, który podejrzewa, że padł ofiarą błędu medycznego nie ma odpowiedniej wiedzy z zakresu medycyny i prawa, aby ocenić zasadność ewentualnych roszczeń przeciwko lekarzowi, szpitalowi, czy ubezpieczycielowi. Nie każdy adwokat od błędów lekarskich, czy inny prawnik posiada wystarczającą wiedzę medyczną, aby poprawnie ocenić szansę wygrania takiej sprawy.

W przypadku roszczeń związanych z podejrzeniem błędu medycznego zasadnym jest poddanie sprawy analizie dokonanej łącznie przez lekarza i prawnika. Nasza Kancelaria od błędów medycznych z Wrocławia prowadzona jest przez radcę prawnego, a zarazem lekarza. Taka analiza sprawy pozwoli w sposób należyty ocenić zasadność roszczeń pacjenta.

Zapoznaj się - nasze wyroki w sprawach o błąd medyczny


Odszkodowanie za błędnie wypisany lek

Odszkodowanie za źle przepisany lek

Odszkodowanie za uszkodzenie moczowodu

odszkodowanie za uszkodzenie moczowodu wyrok

Odszkodowanie za kalectwo dróg żółciowych

Błąd w laparoskopii

Odszkodowanie za uszkodzenie kręgosłupa

Odszkodowanie od szpitala za operację kręgosłupa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × 1 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close