Propozycja ubezpieczyciela

0 PLN

Uzyskana kwota

2228 PLN

Przedmiot sprawy

Odmowa zapłaty 50% VAT z OC sprawcy

Rozstrzygnięcie

Leasingobiorca wygrywa z PZU S.A. i otrzymuje pełen zwrot 50% VAT.

IKONY

Prowadzący sprawę

Radca prawny

Aleksander Stal

Numer telefonu

+48 513 341 000

Numer fax

+48 71 342 60 30

Adres email

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Radca prawny

Aleksander Stal

Numer telefonu

+48 513 341 000

Numer fax

+48 71 342 60 30

Adres email

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil