Nauczyciel WF z Legnicy skazany za śmiertelny wypadek ucznia

Nauczyciel WF z Legnicy skazany za śmiertelny wypadek ucznia

Po 5 latach postępowania, w dniu 19.09.2023r. nauczyciel WF został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy na 10 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej kary na okres lat 3. Kancelaria od początku postępowania reprezentowała rodzinę chłopca, który podczas lekcji WF poniósł śmierć.

Wypadek w lasku złotoryjskim na lekcji WF

W 2018r. na terenie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej , podczas zajęć wychowania fizycznego, wykonywali ćwiczenia z zakresu atletyki terenowej. Opiekę nad uczniami sprawował wieloletni i doświadczony nauczyciel WF. Jednym z ćwiczeń zaordynowanych przez nauczyciela było uniesienie przez uczniów konaru drzewa, a następnie odrzucenie go nad głowami. Podczas odrzucania konaru, doszło do upadku jednego z dzieci – konar przygniótł go, a chłopiec doznał rozległych urazów głowy, na skutek czego poniósł śmierć. Konar otarł również głowę innego z uczniów..

Nauczyciel WF z Legnicy winny zarzucanych mu czynów.

Kancelaria reprezentowała rodzinę tragicznie zmarłego chłopca, począwszy od postępowania przygotowawczego prowadzonego przez legnicką prokuraturę. Prokuratura po zakończeniu śledztwa wniosła przeciwko nauczycielowi WF akt oskarżenia.

Wyrokiem z dnia 08.11.2021r., Sąd Rejonowy w Legnicy, II Wydział Karny uniewinnił oskarżonego od zarzucanego mu czynu z art. 160 § 2 KK i art. 157 § 3 KK o art. 155 KK w zw. z art. 11 § 2 KK.

Od wyroku złożyła apelację zarówno legnicka prokuratura, jak i nasza kancelaria działająca w imieniu pokrzywdzonych rodziców.

Sąd Okręgowy w Legnicy IV Wydział Odwoławczy wyrokiem z dnia 22.02.2022r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazała sprawę Sądowi Rejonowemu w Legnicy do ponownego rozpoznania.

Sąd Rejonowy w Legnicy, zgodnie z zaleceniami sądu II instancji uzupełnił postępowanie dowodowe, przesłuchując ponownie niektórych z chłopców uczestniczących w feralnym ćwiczeniu. Kluczowym dowodem okazała się jednak opinia kolejnego biegłego, którego opinię Sąd uznał za logiczną i rzeczową.

W opinii biegły wskazał, iż przeprowadzone ćwiczenie przenoszenia ponad 100kg kłody ponad głowami 13-letnich chłopców nie miało żadnych wartości edukacyjnych, a tylko narażało dzieci na niebezpieczeństwo. Nauczyciel podjął się niepotrzebnego ryzyka wybierając niewłaściwy przybór i proponując ćwiczenie, do którego chłopcy nie byli przygotowani. Biegły wskazał także na wiele innych uchybień, których dopuścił się nauczyciel WF.

Konkludując biegły jednoznacznie stwierdził, że nauczyciel WF naraził na niebezpieczeństwo uczniów, których miał pod swoją opieką.

Śmiertelny wypadek na lekcji WF – nauczyciel WF skazany

W dniu 19.09.2023r. Sad Rejonowy w Legnicy w osobie SSR Kazimierza Chłopeckiego ogłosił wyrok w sprawie. Oskarżony nauczyciel WF został uznany winnym zarzucanych mu czynów i za to został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary na okres lat 3.

Sąd w ustnych motywach wskazał na to, iż śmierć dziecka podczas zajęć WF nie była nieszczęśliwym wypadkiem. Co więcej, przerzucanie przez obronę odpowiedzialności za zaistnienie wypadku na dziecko, które podczas feralnej lekcji doznało śmiertelnych urazów było co najmniej niestosowne. Sąd jednoznacznie i bez żadnej wątpliwości stwierdził, że nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za narażenie życia i zdrowia dzieci, które brały udział w lekcji WF.

Kancelaria, działając w imieniu pokrzywdzonej rodziny wystąpi o sporządzenie przez Sąd uzasadnienia wyroku. Po wnikliwym zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku rodzina rozważy ewentualne wniesienie apelacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa + 13 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close