Wysokie odszkodowanie dla motocyklisty za urazową amputację nogi (czerwiec 2013)

Na rzecz Klienta Kancelarii zostało zasądzone ponad 252.138 zł zadośćuczynienia i odszkodowania, renta w wysokości ponad 1.300 zł miesięcznie oraz odsetki ustawowe, które wyniosły ponad 91.000 zł. Wyrok jest prawomocny.

W dniu 21 maja 2013 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał prawomocny wyrok na korzyść Klienta Kancelarii w sprawie o zapłatę przeciwko zakładowi ubezpieczeń. Sąd potwierdził, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za rozstrój zdrowia poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym, spowodowanym przez innego kierowcę posiadającego ubezpieczenie OC w pozwanym zakładzie ubezpieczeń. Na skutek wypadku Klient Kancelarii doznał m.in. urazu kończyny dolnej, skutkującego amputacją udową.

Na rzecz Klienta Kancelarii zostało zasądzone ponad 252.138 tys. zł zadośćuczynienia i odszkodowania, renta w wysokości ponad 1.300 zł miesięcznie oraz odsetki ustawowe, które wyniosły ponad 91.000 zł.

Wypadek miał miejsce w październiku 2009 r. W samochód ciężarowy, który na odcinku remontowanej drogi nie zachowując należytej ostrożności wykonał manewr zawracania i cofania, uderzył kierujący motocyklem klient Kancelarii. Wskutek tego zdarzenia powód doznał wielu poważnych obrażeń m. in. konieczna była amputacja kończyny dolnej na wysokości uda lewego.

Zakład ubezpieczeń w postępowaniu likwidacyjnym wypłacił poszkodowanemu Klientowi jedynie 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Sąd w I Instancji uwzględnił roszczenia zgłoszone w imieniu powoda i zasądził na jego rzecz kwotę ponad 180.000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania, a także około 500 zł miesięcznej renty. Zasądzając powyższe kwoty zadośćuczynienia Sąd uwzględnił kwoty wypłacone dobrowolnie przez ubezpieczyciela przed wszczęciem postępowania. Sąd I instancji ustalił, iż powód poruszał się przed wypadkiem z niedozwoloną prędkością, co spowodowało iż Sąd ocenił przyczynienie się powoda do powstania szkody na 50%.

W wyniku skutecznie wniesionej przez Kancelarię apelacji, Sąd II instancji zmienił wyrok, zasądzając dodatkowo na rzecz powoda kwotę 67.000 zł tytułem zadośćuczynienia i dalszą kwotę renty w wysokości 800 zł. Ponadto, pozwany zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność na przyszłość za wszelkie ujemne następstwa mogące powstać u powoda w przyszłości, a pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym z wypadkiem. Sąd Apelacyjny zmienił również ocenę przyczynienia się powoda do powstania szkody, ustalając iż powód przyczynił się w 30% do powstania szkody.

 

Propozycja ubezpieczyczela

20 000pln
.

Uzyskana kwota

374 338pln
.
  • Przedmiot sprawy

    Zadośćuczynienie i renta za amputację nogi u motocyklisty. Wysokość przyczynienia.

  • Rozstrzygnięcie

    252.138 zł zadośćuczynienia i odszkodowania, 1.300 zł renta, 91.000zł odsetki.

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.