Odszkodowanie za uszkodzenie moczowodu podczas operacji ginekologicznej – rekordowy wyrok
3 sierpnia 2021
rekompensata za pracę w szczególnych warunkach odwołanie ZUS
Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach – wyrok – ZUS przegrywa
26 października 2021

Odszkodowanie za źle przepisany lek przez lekarza – wysokie zasądzenie!

Odszkodowanie za źle przepisany lek – ofiara błędu medycznego ma prawo do zadośćuczynienia

Źle przepisany lek, szczególnie lek o silnej toksyczności i silnym działaniu może prowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia, a nawet do zagrożenia życia. Pacjent, któremu lekarz przepisał niewłaściwy lek lub lek w niewłaściwej dawce, może skutecznie dochodzić odszkodowania za błąd medyczny polegający na nieprawidłowym przepisaniu leku.

Lekarz przepisał lek w niewłaściwej dawce

Pacjentka w podeszłym wieku chorująca na reumatoidalne zapalenie stawów od wielu lat przyjmowała lek o nazwie Trexan. Kobieta zgłosiła się na kolejną wizytę do lekarza reumatologa. Tym razem została przyjęta przez innego lekarza niż zwykle. Ze względu na nasilenie dolegliwości bólowych, lekarka zmodyfikowała leczenie oraz wystawiła receptę lekarską na leki. Wizyta lekarska była krótka i pobieżna.

Pacjentka nie została poinformowana o wszystkich możliwych metodach leczenia jej schorzenia, a zwłaszcza nie została poinformowana w przedmiocie sposobu dawkowania zapisanych leków oraz zagrożeń wynikających z przyjmowania zaordynowanych leków. Mąż pacjentki wykupił przepisane leki, w tym lek Trexan. Farmaceutka wydając leki, przepisała na opakowaniach leków sposób dawkowania zalecony przez lekarza.

W kolejnych dniach pacjentka była słabsza, zwracała, miała biegunkę, straciła apetyt i nie podnosiła się z łóżka. Wezwany na wizytę lekarz stwierdził poważne zatrucie lekami i wezwał pogotowie ratunkowe, celem hospitalizacji. W badaniach wykonanych bezpośrednio po przyjęciu stwierdzono leukopenię, cechy zatrucia lekami a następnie skutkiem zatrucia lekiem doszło do powstania zatorowości płucnej.

Odszkodowanie za źle przepisany lek – kto odpowiada

Pacjentka zgłosiła się z zapytaniem do naszej Kancelarii, czy wobec doznanej krzywdy związanej z błędem lekarza, zasadnym jest roszczenie o zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd lekarza. Kancelaria w pierwszej kolejności zgłosiła roszczenia do pomiotu leczniczego i jego ubezpieczyciela. Oba podmioty odmówiły naszej klientce zapłaty odszkodowania za błąd związany z nieprawidłowym wypisaniem recepty.

Sąd przyznaje pacjentce rekordowe odszkodowanie za źle przepisany lek na recepcie

Kancelaria złożyła pozew o zapłatę zadośćuczynienia przeciwko PZU S.A., który ubezpieczał przychodnię, w której doszło do błędnego wypisania leku. W toku postępowania zostały przesłuchani świadkowie, a także zostały sporządzone opinie przez biegłych sądowych z zakresu farmacji a także zespół biegłych lekarzy z zakresu medycyny sądowej interny i kardiologii. Biegli wchodzący w skład zespołu wydającego opinię wskazali, że pomiędzy przyjmowaniem przez pacjentkę leku w zapisanej, toksycznej dawce, a następstwami zdrowotnymi zachodzi adekwatny związek przyczynowy. Jednocześnie wskazali, że zapisy na recepcie wystawionej przez lekarza zatrudnionego Zespole Opieki Zdrowotnej były niewłaściwe co do sposobu dawkowania leku.

Wobec powyższego, Sąd uznał że działanie lekarza przepisującego lek należało ocenić jako niezgodne z zasadami sztuki lekarskiej. Skutkiem tego działania było znaczne pogorszenie stanu zdrowia naszej Klientki oraz powstanie 25% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie za błąd medyczny nie może być wynikiem prostego przeliczenia matematycznego.

Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał, że podziela poglądy wyrażone w orzecznictwie, iż mierzenie krzywdy wyłącznie stopniem uszczerbku na zdrowiu stanowi niedopuszczalne uproszczenie i nie znajduje oparcia w przepisach prawa. Pacjentka doznała rozstroju zdrowia na skutek niedbalstwa i lekkomyślności lekarza, który nieprawidłowo wypisał receptę. W konsekwencji naganne zachowanie lekarza spowodowało znaczne pogorszenia zdrowia naszej klientki.

Biegli ustalili u naszej klientki 25% uszczerbek na zdrowiu. Sąd doszedł do przekonania, że w realiach tej konkretnej sprawy pacjentce należy zasądzić 80.000zł zadośćuczynienia za błąd lekarza wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

Ubezpieczyciel przychodni – to jest PZU S.A. nie wniósł apelacji od wyroku i wypłacił pacjentce łącznie blisko 110.000zł.

 

odszkodowanie za źle przepisany lek - wyrok

Odszkodowanie za źle przepisany lek – wyrok sądu

 

 

Sprawa o odszkodowanie za błąd lekarza toczyła się przez Sądem Okręgowym w Kłodzku (sygn.. akt: I C 1657/17). Wyrok jest prawomocny i został zrealizowany przez PZU S.A. w całości.

Nasza Kancelaria od błędów medycznych wygrała wielu sporów dotyczących błędów medycznych. Zapoznaj się z innymi wygranymi sprawami o odszkodowanie za błąd medyczny:

Błąd medyczny - Wygrane sprawy

Propozycja ubezpieczyciela

0 PLN

UZYSKANA KWOTA

110.000 PLN

Odszkodowanie za źle przepisany lek przez lekarza

Błędnie przepisany lek i spór o odszkodowanie dla pacjentki

Rozstrzygnięcie

110.000zł dla pacjentki, której lekarz źle przepisał lek

Prowadzący sprawę

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close