odszkodowanie za źle przepisany lek
Odszkodowanie za źle przepisany lek przez lekarza – wysokie zasądzenie!
8 sierpnia 2021
odszkodowanie za operację kręgosłupa
Odszkodowanie za operację kręgosłupa oraz za błąd neurochirurga. Wysoki wyrok Sądu.
2 grudnia 2021

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach – wyrok – ZUS przegrywa

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach – wyrok – ZUS przegrywa

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach przysługuje, pod warunkiem m.in. udowodnienia co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Problem może wystąpić, jeżeli wykazane przez pracodawcę w świadectwie pracy zajmowane stanowiska pracy w warunkach szczególnych, nie są zgodne ze stanowiskami pracy wprost wskazanymi w odpowiednich aktach prawa.

Odmowa rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach

Nasz Klient był przez 45 lat zatrudniony w Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” (obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.). Rozwiązał z pracodawcą umowę o pracę na mocy porozumienia stron – w związku z przejściem na emeryturę. Pracodawca w wystawionym świadectwie wykonywania pracy górniczej, potwierdził fakt wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze (praca górnicza). Na wniosek naszego klienta, ZUS przyznał mu prawo do emerytury, jednak bez rekompensaty w związku z wykonywaniem pracy w warunkach szkodliwych. Pomimo złożenia odwołania od decyzji, ZUS nie zmienił wcześniejszego stanowiska. Powodem odmowy przyznania rekompensaty przez ZUS, było nie uwzględnienie okresów pracy wykonywanej w szczególnych warunkach a wykazanych w świadectwie pracy.

Wykonywanie pracy w szkodliwych warunkach przez 15 lat – spór w Sądzie

Warunki nabycia prawa do rekompensaty określa art. 21 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych, zgodnie z którym:

Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat.”.

 

W niniejszej sprawie spornym była okoliczność wykonywania pracy przez naszego klienta w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (pracy górniczej) przez co najmniej 15 lat. ZUS nie uwzględnił okresów pracy wykonywanej w szczególnych warunkach a wykazanych w świadectwie pracy.

Nasz klient wykonywał m.in. prace w dozorze górniczym jako specjalista ds. automatyki, starszy inspektor techniczny ds. nadzoru urządzeń automatyki, kierownik Działu Automatyki i Łączności.

W toku postępowania sądowego wykazaliśmy, iż nasz klient pracując na wskazanych stanowiskach, wykonywał pracę górniczą, a szczegółowy zakres jego obowiązków był każdorazowo wskazywany w zakresach zlecanych czynności. W toku wykonywania pracy górniczej, był narażony na działanie szeregu niekorzystnych dla zdrowia czynników związanych z pracą przy wydobywaniu węgla brunatnego metodą odkrywkową, takich jak hałas, zapylenie, czy wibracje. Co istotne, praca w warunkach szczególnych była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.

Wszystkie te okoliczności zostały także udowodnione zeznaniami świadków, którzy w spornych okresie pracowali w PGE Górnictwo wraz z naszym klientem.

Okoliczność wykonywania pracy w warunkach szczególnych została także potwierdzona przez biegłego z zakresu górnictwa.

Ocena pracy w szczególnych warunkach

Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał, iż dla oceny czy pracownik pracował w warunkach szczególnych nie ma istotnego znaczenia nazwa zajmowanego stanowiska, tylko rodzaj powierzonej pracy. Postępowanie dowodowe jednoznacznie wykazało, iż nasz klient legitymuje się co najmniej 15 letnim okresem pracy w szczególnych warunkach.

Ponieważ spełnia także inne warunki Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze zmienił nieprawidłową decyzję ZUS i przyznał naszemu Klientowi prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze.

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach – wyrok II instancji – ZUS przegrywa w Sądzie Apelacyjnym

rekompensata za pracę w warunkach szczególnych wyrok sądu apelacyjnego

ZUS zaskarżył powyższy wyrok apelacją. Nasza Kancelaria w odpowiedzi na apelację ZUS podnosiła, iż Sąd I instancji w sposób prawidłowy przeprowadził postępowanie dowodowe, co doprowadziło do prawidłowych wniosków i zmiany niewłaściwej decyzji ZUS.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację ZUS w całości. Tym samym rozstrzygnięcie Sądu jest prawomocne, a ZUS przystąpi do naliczenia rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach.

Zapoznaj się z naszym wpisem na blogu pt: Rekompensata za pracę w warunkach szkodliwych

Nasza kancelaria z Wrocławia specjalizuje się w sprawach przeciwko ZUS. Odmowa ZUS przyznania emerytury, renty? Prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS Wrocław posiada niezbędne doświadczenie w sprawach ZUS, sporządza odwołania od decyzji ZUS.

 

Sprawa była prowadzona prowadzona w:

I instancja: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, VII Wydział Ubezpieczeń Społecznych (VII U 986/19)

II instancja: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (III AUa 2220/20)

Przedmiot sprawy

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach

Rozstrzygnięcie

Przyznana rekompensata za pracę w szczególnych warunkach

Prowadzący sprawę

RADCA PRAWNY

KRZYSZTOF GĄSIOROWSKI

NUMER TELEFONU

+48 71 719 55 54

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

krzysztof.gasiorowski@radcaprawny.info

Zobacz profil

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close