Attorney-at-Law

Krzysztof Gąsiorowski

Experience

W latach 2009 – 2014 studiował na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pod tytułem: „Naruszenie wolności gospodarczej poprzez praktyki monopolistyczne i pozycję dominującą na rynku usług komunalnych” napisał pod kierownictwem prof. dr hab. Leona Kieresa, sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Po ukończeniu studiów magisterskich, uzyskał bardzo dobry wynik na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską. W 2015r. rozpoczął aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas licznych praktyk w kancelariach prawnych w Opolu i we Wrocławiu, a także w Prokuraturze Rejonowej w Kluczborku. Z Kancelarią związany od grudnia 2014r.

W obszarze jego zainteresowań zawodowych pozostają w szczególności prawo cywilne, prawo ubezpieczeń społecznych i prawo sportowe. Posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów na etapie przedsądowym i w sporach sądowych. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych dotyczących szkód majątkowych i niemajątkowych. Współpracuje w opracowywaniu strategii procesowych w zawiłych sprawach cywilnych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie pasjonat opery i sportu, w szczególności biegów długodystansowych. Aktywny członek Sekcji Biegowej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Kibic piłkarskiej drużyny WKS „Śląsk”.

EDUKACJA

Uniwersytet Wrocławski

2009 – 2014

Stacjonarne studia prawa

Aplikacja radcowska

2015 – …

Aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu

OBSZARY SPECJALIZACJI:

specjalista od prowadzenia negocjacji z dłużnikami, pertraktacje z zakładami ubezpieczeniowymi w sprawach o odszkodowanie

jako aplikant radcowski przygotowuje pozwy, pisma procesowe oraz prowadzi sądowy etap likwidacji szkód majątkowych (odszkodowanie za uszkodzony samochód) jak i szkód na osobie (zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej)

ekspert w sprawie wcześniejszych emerytur (emerytury pomostowe), spraw o rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS oraz spraw od tzw. emerytury górnicze

odpowiedzialny za postępowania windykacyjne na etapie przedsądowym i sądowym, ale także prowadzi dla klientów naszej kancelarii prawnej tzw. antywindykację (obrona dłużnika przed egzekucją długu na etapie przedsądowym, sądowym i komorniczym)

specjalista od prowadzenia spraw o wykonanie kontaktów z dzieckiem oraz prowadzi sprawy o alimenty, w tym o zabezpieczenie alimentów

This website uses cookies. By leaving cookies in your browser settings enabled you accept the use of cookies. If you do not agree to the use of cookies, change your browser settings. More information.