Problematyka winy przy orzekaniu rozwodu jest przedmiotem rozważań doktryny i orzecznictwa już od lat. Nie wchodząc w dyskusje dotyczące kwestii stopniowania winy małżonków, czy ciężaru udowodnienia zawinionego rozkładu pożycia, chciałbym skupić się na praktycznym znaczeniu orzeczenia rozwodu z winy jednego z małżonków, bądź bez orzekania o winie.

Stosownie do art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzekając rozwód orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. W związku z powyższym, w wyroku winno znaleźć się rozstrzygnięcie w którym Sąd orzeknie, iż małżonkowie wspólnie są winni rozkładowi pożycia, bądź zaniecha orzekania o winie na zgodny wniosek (wtedy żaden z małżonków nie ponosi winy). Najbardziej problematycznym rozstrzygnięciem jest, co oczywiste, uznanie za wyłącznie winnego jednego z małżonków.

Klienci Kancelarii często wprost wymagają sporządzenia pozwu i takiego poprowadzenia postępowania, aby współmałżonek został uznany za winnego rozkładowi pożycia, nie analizując dokładnie skutków i konsekwencji takiego działania. W przypadku, gdy nie zachodzi oczywista przesłanka po stronie jednego z małżonków (zdrada małżeńska, alkoholizm, przemoc w rodzinie itp.) warto zastanowić się, czy nie korzystniej byłoby rozwieść się „w zgodzie”. Bo jakie są konsekwencje orzeczenia winy jednego z małżonków?

Na myśl przychodzą 2 główne: kwestia alimentacji małżonków po rozwodzie (stosunkowo rzadka sytuacja, gdyż byli małżonkowie co do zasady pragną rozpocząć nowe życie) – małżonek który został uznany za wyłącznie winnego powinien liczyć z możliwością orzeczenia w stosunku do niego obowiązku alimentacji drugiego małżonka niezależnie od tego, czy ten znajdzie się w „niedostatku” (pojęcie kodeksowe – niedookreślone).

Drugi aspekt dotyczy wyłączenia małżonka od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Jakkolwiek skutki te nie są skutkami jedynymi i niewątpliwie mogą mieć duże znaczenie w określonych sytuacjach, tym niemniej zawsze warto się zastanowić czy okoliczności sprawy uzasadniają żądanie rozwodu z winy jednego z małżonków. Postępowanie sądowe, w którym występuje żądanie uznania małżonka za winnego ustania pożycia, w sposób fundamentalny różni się od postępowania, w którym małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwód – zarówno jeśli chodzi o czas trwania (bez winy – czasami jedno posiedzenie sądu, z winą – wiele rozpraw w odstępach kilkumiesięcznych) jak i o stres związany z udowodnieniem winy (świadkowie, czasami konieczna jest pomoc detektywa).

W związku z powyższym, zalecana jest rozwaga przy wyborze sposobu zakończenia małżeństwa, gdyż pochopna decyzja w tym względzie może skutkować konsekwencjami, które mogą być nieprzyjemne dla obu stron postępowania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 3 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close