Poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów sporządzenia prywatnej ekspertyzy z OC sprawcy

Poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów sporządzenia prywatnej ekspertyzy z OC sprawcy

kosztorys prywatny - zwrot kosztów

Jak uzyskać zwrot pieniędzy za prywatną opinię i kosztorys

Zwrot za opinię prywatną

Dlaczego poszkodowani zlecają rzeczoznawcom wykonanie odpłatnej ekspertyzy?

W praktyce likwidacji szkód na pojeździe bardzo często dochodzi do sytuacji, w której koszty naprawy uszkodzonego pojazdu są rażąco zaniżane przez zakłady ubezpieczeń.

Z uwagi na fakt, że poszkodowani najczęściej nie dysponują niezbędną wiedzą z zakresu techniki samochodowej, jedynym narzędziem walki z nieuczciwymi praktykami ubezpieczycieli staje się zlecenie rzeczoznawcy sporządzenia tzw. prywatnej ekspertyzy (kalkulacji).

Jeszcze do niedawna niejasnym była odpowiedź na pytanie:

„Czy poszkodowanemu oprócz stosownej dopłaty odszkodowania przysługuje również zwrot kosztów poniesionych na opinię rzeczoznawcy?”

Zakłady ubezpieczeń rzecz jasna odmawiały uznania takiego wydatku, uzasadniając, że nie pozostaje on w adekwatnym związku przyczynowym z powstałą szkodą. W orzecznictwie jednak kwestia ta nie była w sposób jednoznaczny przesądzona i kształtowała się odrębnie na terenie różnych apelacji.

Roszczenia z tego tytułu były oddalane przez sądy szczególnie w sytuacji, gdy szkoda na pojeździe była przedmiotem cesji pomiędzy poszkodowanym a podmiotem zajmującym się zawodowo skupowaniem takich wierzytelności. Dla przykładu można w tym miejscu wskazać chociażby na wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 10.08.2017 r., w sprawie o sygn. Akt XIII Ga 315/17.

W powyższym orzeczeniu Sądu sąd oddalił żądanie strony powodowej wskazując, że „powód jako profesjonalista zajmujący się oceną ryzyka i szacowaniem strat posiada co najmniej niezbędne umiejętności w tym zakresie , z pewnością dużo większe niż inne podmioty niezajmujące się taką działalnością. W ocenie Sądu Okręgowego, posiada takie umiejętności, które pozwalają mu samodzielnie sporządzić wstępną kalkulację, czyli wstępnie oszacować szkodę”.

Aby rozwiać wątpliwości istniejące w orzecznictwie na temat tego zagadnienia, w dniu 16.11.2018 r. Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie stosownej uchwały.

Sąd Najwyższy rozwiewa wątpliwości na korzyść poszkodowanych

W uchwale z dnia 2.09.2019 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 99/18 Sąd Najwyższy orzekł, że

poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.Uchwała SN III CZP 99/18

Kwestia oceny niezbędności posłużenia się prywatnym kosztorysem będzie przedmiotem oceny sądów powszechnych, jednakże w tym momencie wydaje się, że wskazana uchwała stanowi ukłon w stronę osób poszkodowanych.

Nasza Kancelaria zawsze domaga się od zakładu ubezpieczeń zwrotu wszystkich poniesionych nakładów związanych z uzyskaniem odpłatnej opinii, czy kosztorysu.

Pomimo wcześniejszego rozbieżnego orzecznictwa, możemy się pochwalić 100% skutecznością odzyskiwania pokrytych przez poszkodowanych kosztów prywatnych opinii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiem + 5 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close