Z którym rodzicem ma mieszkać dziecko po ich rozstaniu?

z kim ma mieszkac dziecko

Co zrobić gdy drugi rodzic nie zgada się na zmianę miejsca zamieszkania dziecka

Z którym rodziców ma mieszkać dziecko po ich rozstaniu – jak rozwiązać spór rodziców o dziecko.

Temat sprawowania władzy rodzicielskiej przez matkę i ojca dziecka – szczególnie po ich rozstaniu – jest bardzo delikatną, acz niezwykle istotną kwestią z perspektywy rodziców i małoletniego. Czy z samego faktu zamieszkiwania dziecka z jednym z rodziców, a tym samym spędzania z nim większej ilości czasu przesądza o tym, że osoba ta ma większe prawa w porównaniu z drugim z rodziców? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w dalszej części artykułu.

Władza rodzicielska a miejsce zamieszkania dziecka

Stosownie do treści przepisu art. 93 § 1 KRiO: „Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.” Obejmuje ona w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka (art. 95 § 1 KRiO).

Zakładając typową i pożądaną sytuację, gdy dziecko wychowywane jest przez obydwoje rodziców i dzieli z nimi wspólne miejsce zamieszkania, problematyka sprawowania władzy rodzicielskiej przez każdego rodziców zaciera się i można domniemywać ich zgodną współpracę na rzecz dobra małoletniego dziecka.

Problem ten aktualizuje się jednak, gdy rodzice małoletniego rozstali się, a potomek pozostaje tylko przy jednym rodzicu. Najczęściej bowiem drugi z rodziców nie ma zawieszonej, czy ograniczonej władzy rodzicielskiej, jak również nie został jej pozbawiony. Ma zatem pełne prawo do sprawowania władzy nad dzieckiem. Co istotne, nie sposób w wyroku (np. rozwodowym) szczegółowo uregulować każdej hipotetycznej sytuacji związanej z opieką nad małoletnim.

Aby rozstrzygnąć kwestię uprawnień każdego z rodziców, pomocne jest ponowne odwołanie się do przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Stosownie do treści art. 97 § 2 KRiO: „O istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Czym są zatem tzw. „istotne sprawy dziecka?

Zgodnie z dorobkiem literatury przedmiotu sprawy te to np. „decyzje dotyczące imienia dziecka, miejsca jego pobytu, wyboru szkoły i przyszłego zawodu, wyjazdu za granicę, na wakacje, zmiany obywatelstwa, określenia kierunku wychowywania dziecka, przeprowadzenia poważniejszych zabiegów medycznych i badań itp” (Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. K. Osajda. 2018).

Zauważamy więc, że istotnymi sprawami są te, które mogą mieć duży wpływ na dalsze życie dziecka. O ile każdy z rodziców może samodzielnie pójść z dzieckiem do lekarza, to o poważniejszych zabiegach rodzice decydują wspólnie. Analogicznie z edukacją małoletniego – o pojedynczych dodatkowych zajęciach rodzic może podjąć decyzję samodzielnie. Jednak kwestia wyboru szkoły, czy zawodu jest decyzją wspólną.

Postępowanie sądowe w przypadku braku zgody rodziców

W przypadku, gdy jeden rodzic nie wyraża zgody na konkretną decyzję, drugi może zwrócić się o jej rozstrzygnięcie do właściwego miejscowo Sądu Rodzinnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie istotnych spraw dotyczących dziecka.

Należy jednak pamiętać, że oczekiwanie na rozpoznanie sprawy przez Sąd i jej prawomocne zakończenie to często kwestia co najmniej kilku miesięcy. Sąd musi bowiem przeprowadzić całe postępowanie dowodowe, zważyć interesy stron, a nie rzadko również zasięgnąć opinii biegłych. Dodatkowo, korzystając z konstytucyjnego prawa do dwuinstancyjnego postępowania, każda ze stron może wnieść apelację od wyroku.

W sprawach, w których konieczne jest tymczasowe, lecz zdecydowanie szybsze uregulowanie sytuacji prawnej stron, można skierować do Sądu dodatkowy wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Musimy wtedy uprawdopodobnić nasze roszczenie i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Podsumowując powyższe rozważania, kwestia sprawowania władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców bywa źródłem konfliktów i często wymaga rozstrzygnięcia przez Sąd. Przy formułowaniu pism procesowych warto zadbać o pomoc profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest prawnik rodzinny.

1 Comment

  1. Anonim pisze:

    Bardzo istotny temat. Niestety, ale podział opieki powoduje wiele konfliktów wśród rodziców, a trzeba pamiętać, że to dobro dziecka jest najważniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 − 10 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close