3 sierpnia 2021
Odszkodowanie za uszkodzenie moczowodu podczas operacji ginekologicznej

Odszkodowanie za uszkodzenie moczowodu podczas operacji usunięcia macicy

Rozstrzygnięcie

Wyrok i wypłata 185.000zł za uszkodzenie moczowodu na skutek błędu medycznego

Prowadzący sprawę

Aleksander Stal

Rekordowe odszkodowanie za uszkodzenie moczowodu podczas amputacji macicy. Po czterech latach batalii sądowej nasz klientka wygrała odszkodowanie za uszkodzenie moczowodu podczas operacji ginekologicznej. Rekordowy wyrok skutkował […]
11 listopada 2020
Szkoda żółciowa - renta na czas procesu

Pacjent żąda ponad 200.000zł zadośćuczynienia za szkodę żółciową i rentę

Rozstrzygnięcie

Zabezpieczenie renty na czas procesu. Poszkodowany otrzymał rentę płatna przez szpital na czas trwania procesu.

Prowadzący sprawę

Aleksander Stal

Szkoda żółciowa podczas operacji usunięcia woreczka żółciowego – renta dla poszkodowanego pacjenta na czas trwania procesu sądowego.   Szkoda żółciowa – błąd podczas usunięcia woreczka żółciowego […]
28 maja 2019
Odszkodowanie za kalectwo dróg żółciowych

Wygrana blisko 313.00zł dla pacjentki za uszkodzenie dróg żółciowych

Rozstrzygnięcie

Na podstawie wyroku cywilnego dotychczas wypłacono pacjentce blisko 313.000zł. Kancelaria złożyła apelację dotyczącą dalszych odsetek.

PROWADZĄCY SPRAWĘ

Krzysztof Gąsiorowski

Aleksander Stal

W kolejnej sprawie o odszkodowanie za kalectwo dróg żółciowych podczas laparoskopii, zapadł wyrok wskutek którego pacjentka otrzymała blisko 313.000zł zadośćuczynienia i rentę.
7 marca 2018
Przedmiot sprawy

Apelacja pacjentki w sprawie błędu medycznego

Rozstrzygnięcie

Rekordowe zadośćuczynienie dla pacjentki z uszkodzonym rdzeniem kręgowym.

PROWADZĄCY SPRAWĘ

Aleksander Stal

Po wyroku apelacyjnym poszkodowana pacjentka otrzymała łącznie z odsetkami ponad 800.000zł zadośćuczynienia, skapitalizowaną rentę w wysokości ponad 300.000zł oraz rentę na przyszłość w wysokości ponad 5.000zł.
7 marca 2017
Przedmiot sprawy

Odszkodowanie dla 15-letniej dziewczyny za zawinione działanie personelu szpitala w T. i niedowład kończyn dolnych wskutek uszkodzenia rdzenia kręgowego.

Rozstrzygnięcie

500.000zł zadośćuczynienia i 5.000zł comiesięcznej renty.

PROWADZĄCY SPRAWĘ

Aleksander Stal

Ponad pół miliona złotych zadośćuczynienia i renta za nieprawidłowości w operacji kręgosłupa. Po operacji kręgosłupa młoda dziewczyna jest sparaliżowana.