Jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych

Uszkodzenie dróg żółciowych - odpowiedzialność lekarza i odszkodowanie

Jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych – odpowiedzialność karna lekarza.

W jednym z wpisów bloga zatytułowanym „Wpływ wyroku karnego na postępowanie cywilne o odszkodowanie” poruszony został temat odpowiedzialności cywilnej lekarza (a także zakładu ubezpieczeń udzielającego mu ochrony ubezpieczeniowej) za spowodowanie kalectwa dróg żółciowych wskutek błędu medycznego. Na łamach niniejszego artykułu zajmiemy się kwestią odpowiedzialności karnej lekarza za spowodowanie błędu medycznego, na przykładzie jatrogennego uszkodzenia dróg żółciowych.

Zdecydowana większość spraw sądowych związanych z zawinionym spowodowaniem kalectwa dróg żółciowych, dotyczy błędów popełnionych w trakcie zabiegu laparoskopowego wycięcia pęcherzyka żółciowego. Ten zabieg operacyjny jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgicznych w zakresie jamy brzusznej. W piśmiennictwie medycznym wskazuje się, iż ilość zabiegów cholecystektomii laparoskopowych, podczas których dochodzi do jatrogennego uszkodzenia dróg żółciowych stanowi ok. 0,4%.

Wskutek błędnej identyfikacji struktur anatomicznych może dojść do uszkodzenia (najczęściej do przecięcia) przewodu żółciowego wspólnego zamiast przewodu pęcherzykowego. W konsekwencji, takie nieumyślne działanie prowadzi do istotnych konsekwencji zdrowotnych dla pacjenta.

Czy działanie osoby odpowiedzialnej za przebieg operacji nosi znamiona czynu zabronionego oraz jaką karą jest zagrożony taki czyn?

Jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych – jaka podstawa prawna wyroku karnego?

Pierwszą podstawą prawną może być przepis art. 160 KK:

§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.Kodeks Karny

Bardzo często prokuratura podąża w tym właśnie kierunku. Tym niemniej, Sądy karne bardziej przychylają się do stanowiska, iż działanie lekarza wypełnia znamiona przestępstwa z art. 156 KK.

§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.Kodeks Karny

Z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić można, iż jeżeli lekarz popełniający błąd medyczny taki jak uszkodzenie dróg żółciowych, zostanie skazany wyrokiem karnym skazującym, to właśnie za czyn wypełniający znamiona ww. przestępstwa.

W toku postępowania karnego przeprowadzonych będzie wiele dowodów mających dowieść winę lekarza, takich jak zeznania świadków – osób uczestniczących w operacji, dowód z dokumentacji medycznej, a także dowód z opinii biegłego. Z drugiej strony oskarżony lekarz broniąc się może starać się wykazać, iż podczas operacji zaistniały istotne odchylenia anatomiczne lub inne nadzwyczajne okoliczności, które uniemożliwiały odpowiednią identyfikację struktur anatomicznych u operowanego pacjenta.

W toku postępowania sądowego kluczowe znaczenie mają wypowiedzi biegłych sądowych. Biegli lekarze jako niezależni specjaliści, ocenią czy rzeczywiście można mówić o wystąpieniu takich okoliczności, wyłączają przypisanie oskarżonemu lekarzowi winy i zwalniają od odpowiedzialności karnej.

Zarówno oskarżony lekarz jak i pokrzywdzony może w toku postępowania korzystać z profesjonalnego pełnomocnika. W przypadku oskarżonego będzie nazywany on obrońcą. Pokrzywdzony może współdziałać z prokuratorem, jako strona postępowania – oskarżyciel posiłkowy.

Oskarżyciel posiłkowy, którym zazwyczaj jest pokrzywdzony pacjent, posiada interes prawny w wydaniu wyroku skazującego. Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym wpisie dotyczącym artykułu 11 kpc, wyrok skazujący ma istotne znaczenie w postępowaniu cywilnym o np. odszkodowanie za kalectwo dróg żółciowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście − siedem =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close