Umowa ustna – czy jest ważna w świetle prawa?

Umowa ustna - skutki

Umowa ustna - czy jest ważna

Umowa ustna w obrocie prawnym

Podstawową i najbardziej rozpowszechnioną formą zawierania umów (poza umową sprzedaży, którą zawieramy właściwie codziennie chociażby robiąc zakupy w osiedlowym sklepie) jest forma pisemna. Zawierając umowę najmu mieszkania czy kredytu w banku bądź umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zazwyczaj zawsze możemy zapoznać się z treścią umowy na piśmie. Pojawia się pytanie:

czy w polskim systemie prawnym dopuszczalne jest zawieranie umów w formie ustnej?

Odpowiedź na wyżej postawione pytanie jest jedna – oczywiście, że tak. W niektórych sytuacjach jest to jednak niedopuszczalne, zawsze natomiast musimy się liczyć z tym, że zawarcie formy ustnej może wiązać się z pewnymi niedogodnościami.

Szczególną formę dla czynności prawnej (czyli np. dla zawarcia danej umowy) może zastrzegać ustawa. Przykładowo, Kodeks spółek handlowych stanowi, że umowa zbycia udziału powinna być dokonana w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Formę pisemną pod rygorem nieważności Kodeks cywilny przewiduje dla umowy leasingu. Warto pamiętać, że jeżeli ustawa dla skuteczności umowy wymaga formy pisemnej, niezachowanie tej formy powoduje nieważność czynności tylko gdy ustawa tak stanowi (jak w powoływanym wyżej przykładzie umowy leasingu).

Gdy ustawa nie przewiduje szczególnej formy dla umowy, może ona być zawarta w dowolnej formie np. ustnej.

Zatem możemy przykładowo zlecić komuś wykonanie dla nas określonego dzieła np. wykonanie artystycznych mebli także w formie ustnej. Pamiętać jednak należy, że wiąże się to z określonymi konsekwencjami. W przypadku gdy między stronami umowy zawartej w formie ustnej dojdzie do sporu i sprawa trafi do Sądu to zgodnie z ogólnymi regułami dotyczącymi ciężaru dowodu, na osobie chcącej wykazać, że doszło do jakiejś czynności, spoczywał będzie obowiązek jej udowodnienia. Przykładowo, jeżeli druga strona będzie kwestionowała wysokość wynagrodzenia, to pojawi się konieczność udowodnienia ww. okoliczności (np. poprzez zeznania świadków). Wiarygodność zeznań świadków ocenia Sąd i nigdy nie będzie gwarancji, że sprawa zakończy się po naszej myśli.

Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na sytuację, w której nie zachowano formy pisemnej, a ustawa jej wymagała, jednakże nie pod rygorem nieważności. W takiej sytuacji, umowa będzie wiązać strony, jednakże w ewentualnym sporze sądowym nie będzie można skorzystać z dowodu w postaci zeznań świadków bądź przesłuchania stron na fakt zawarcia umowy. Może to utrudnić, a nawet uniemożliwić udowodnienie swoich racji.

Podsumowując, należy uważnie zapoznać się z przepisami regulującymi dany rodzaj umowy co do formy jej zawarcia. W przypadku wątpliwości, należy zwrócić się do radcy prawnego, który określi w jakiej formie można zawrzeć daną umowę, sporządzając w razie potrzeby jej pisemny projekt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × pięć =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close