Termin przedawnienia odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot to 1 rok – rozstrzygająca uchwała SN.

Jaki terin przedawnienia odszkodowania za odwołany lot

Termin przedawnienia odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot.

Roszczenie o odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot ulega przedawnieniu z upływem 1 roku czasu – Sąd Najwyższy uchwałą III CZP 111/16 rozwiewa dotychczasowe wątpliwości orzecznicze.

Unijne rozporządzenie WE nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w razie odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów – w art. 7 reguluje prawo żądania odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot. Zgodnie z cytowanym artykułem górną granicą odszkodowania jest kwota 600 Euro.

Pamiętać jednak należy, że roszczenia o odszkodowanie z art. 7 rozporządzenia ulega przedawnieniu według przepisów prawa krajowego.

Pogląd ten znajduje uzasadnienie w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2012 r. C-139/11, które jednoznacznie wskazuje iż termin na wytoczenie powództwa o odszkodowanie, o którym mowa w art. 5 i 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 jest ustalany zgodnie z przepisami każdego państwa członkowskiego w dziedzinie przedawnienia roszczeń.

Dotychczas istniały duże rozbieżności w orzecznictwie, jaki przepis polskiego prawa reguluje termin przedawnienia.

Dotychczasowe wątpliwości nie zostały rozstrzygnięte Postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 sierpnia 2014 r. III CZP 44/14, w którym to postanowieniu Sąd Najwyższy odmówił podjęcia stosownej uchwały, ze względu na braki samego wniosku skierowanego do Sądu Najwyższego.

W orzecznictwie panowały więc rozbieżne poglądy. Według niektórych sądów ogólnym terminem przedawnienia roszczeń o odszkodowanie był termin 10-letni na zasadzie art. 118 k.c., inne składy orzekające przyjmowały termin 3-letni stosując art. 442(1) k.c., a jeszcze inne stosowały termin 1-letni opierając się na art. 778 k.c.

Sąd Najwyższy Uchwałą z dnia 17 marca 2017 r. (III CZP 111/16) ostatecznie rozwiał dotychczasowe wątpliwości stwierdzając:

Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, przedawnia się w terminie rocznym na podstawie art. 778 k.c. Uchwała SN III CZP 111/16

Pamiętajmy więc, iż roszczenia o odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot przedawniają się z terminem 1 roku od dnia, w którym odbył się przelot lub od dnia kiedy przelot miał być wykonany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × trzy =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close