Radca prawny

Bartłomiej Leszczyński

DOŚWIADCZENIE

W latach 2007-2012 r. studiował na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską z zakresu administracyjnego prawa gospodarczego napisał pod kierownictwem prof. dr hab. Marka Szydło. Po ukończeniu studiów magisterskich, rozpoczął w 2013 r. aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, którą ukończył w roku 2015. Następnie przystąpił do egzaminu radcowskiego, który zdał z wynikiem bardzo dobrym. W roku 2016 r. złożył ślubowanie i uzyskał wpis na listę radców prawnych.

W trakcie odbywania aplikacji dwukrotnie prowadził wykłady w ramach Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych ELSA Wrocław. W roku 2014 r. przeprowadził warsztat pt. „Roszczenia odszkodowawcze za wypadki komunikacyjne – zagadnienia praktyczne”. Wykład z roku 2015 także dotyczył dochodzenia roszczeń związanych z odpowiedzialnością deliktową.

Posiada bardzo duże doświadczenie procesowe – uczestniczył w wielu rozprawach cywilnych, pracowniczych i z zakresu ubezpieczeń społecznych. Działał jako pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym m. in. w sprawach rozgraniczenia nieruchomości i wywłaszczeniowych prowadzonych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Reprezentował pokrzywdzonych w postępowaniach karnych, działał jako obrońca w sprawach wykroczeniowych. Z powodzeniem prowadził negocjacje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi na etapie przedsądowym, kończące się zawarciem ugody przed wytoczeniem powództwa.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także postępowanie cywilne i karne, a także szczegółowe zagadnienia związane z prawem rodzinnym dotyczące uregulowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi.

Prywatnie miłośnik kinematografii, malarstwa impresjonistycznego i nowinek technologicznych. Wolne chwile spędza z książką bądź grając w piłkę nożną.

EDUKACJA

Studia magisterskie

2007-2012

Studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Aplikacja radcowska

2013-2015

Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu

Radca prawny

2016

OBSZARY SPECJALIZACJI

Prowadził sprawy o stwierdzenie zasiedzenia przeciwko gminom, prowadził pertraktacje w sprawach związanych ze służebnością przesyłu

Reprezentuje kierowców ukaranych mandatami za wykroczenia drogowe, występuje w charakterze pełnomocnika osób pokrzywdzonych przed organami karnymi

specjalista od prawa administracyjnego, w szczególności w sprawach związanych z prawem budowlanym i postępowaniami wywłaszczeniowymi

prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, konstruuje umowy handlowe, przygotowuje uchwały, walne zgromadzenia i akty wewnętrzne spółek

reprezentuje klientów w sprawach związanych z upadłością deweloperską, przygotowuje i analizuje umowy o roboty budowlane, postępowania administracyjne o wydanie decyzji o warunki zabudowy

Specjalista kancelarii od prawa autorskiego, przygotowuje umowy obejmujące aspekty prawa autorskiego w tym umowy o tworzenie serwisów internetowych, opiniuje w sprawach związanych z reklamą i wykorzystaniem praw autorskich, prowadzi sprawy sądowe dotyczące naruszeń patentu i wzoru przemysłowego

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.