Tarcza antykryzysowa, a zwolnienie ze składek ZUS – czy opłacać składki

tarcza antykryzysowa RDZ

Tarcza antykryzysowa, a zwolnienie ze składek ZUS.

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej (dalej Ustawa tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 568), przedsiębiorcy mogą składać do ZUS wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS. W tym celu należy złożyć do ZUS wypełniony wniosek RDZ wraz z załącznikiem. Na chwilę obecną zwolnienie z obowiązku opłacanie składek może dotyczyć 3 miesięcy tj. marca, kwietnia i maja.

Po skutecznym złożeniu wniosku, ZUS wyda decyzję o ewentualnym zwolnieniu płatnika z obowiązku opłacania składek za ww. miesiące.
Wnioski można składać od 1 kwietnia 2020 do najpóźniej 30 czerwca 2020r.

Czy po złożeniu wniosku RDZ należy składać deklaracje ZUS?

Odpowiedź na to pytanie wynika wprost z zapisu art. 31 zq ust. 1 :
”Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.”

Wniosek: RDZ złóż wraz z deklaracjami miesięcznymi

Art.. 31z ust. 4 Ustawy stanowi, iż: zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek.
Tak więc, na dzień wydania decyzji ZUS musi mieć odnotowany wpływ miesięczny deklaracji miesięcznych. Wniosek jest prosty: wraz z wnioskiem RDZ, złóż nawet przed terminem miesięczną deklarację miesięczną ZUS.

Czy po złożeniu RDZ należy opłacić składki ZUS?

Ustawodawca przyszykował pułapkę na uczciwych przedsiębiorców.

Zgodnie z artykułem 31zo. 1. ,,Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.”.

Z tekstu tego przepisu wprost wynika więc, że zwolnienie może dotyczyć tylko składek nieopłaconych.

Tak więc przedsiębiorco:
Jeżeli złożyłeś wniosek RDZ – nie opłacaj składek ZUS za okres wskazany we wniosku RDZ. W przeciwnym wypadku licz się, z negatywną decyzją ZUS i obowiązkiem zapłaty zaległych składek ZUS.

Zostaw komentarz

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.