Tarcza antykryzysowa, a zwolnienie ze składek ZUS – czy opłacać składki

tarcza antykryzysowa RDZ

Tarcza antykryzysowa a zwolnienie ze składek ZUS

Tarcza antykryzysowa, a zwolnienie ze składek ZUS.

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej (dalej Ustawa tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 568), przedsiębiorcy mogą składać do ZUS wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS. W tym celu należy złożyć do ZUS wypełniony wniosek RDZ wraz z załącznikiem. Na chwilę obecną zwolnienie z obowiązku opłacanie składek może dotyczyć 3 miesięcy tj. marca, kwietnia i maja.

Po skutecznym złożeniu wniosku, ZUS wyda decyzję o ewentualnym zwolnieniu płatnika z obowiązku opłacania składek za ww. miesiące.
Wnioski można składać od 1 kwietnia 2020 do najpóźniej 30 czerwca 2020r.

Czy po złożeniu wniosku RDZ należy składać deklaracje ZUS?

Odpowiedź na to pytanie wynika wprost z zapisu art. 31 zq ust. 1 :
”Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.”

Wniosek: RDZ złóż wraz z deklaracjami miesięcznymi

Art.. 31z ust. 4 Ustawy stanowi, iż: zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek.
Tak więc, na dzień wydania decyzji ZUS musi mieć odnotowany wpływ miesięczny deklaracji miesięcznych. Wniosek jest prosty: wraz z wnioskiem RDZ, złóż nawet przed terminem miesięczną deklarację miesięczną ZUS.

Czy po złożeniu RDZ należy opłacić składki ZUS?

Ustawodawca przyszykował pułapkę na uczciwych przedsiębiorców.

Zgodnie z artykułem 31zo. 1. ,,Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.”.

Z tekstu tego przepisu wprost wynika więc, że zwolnienie może dotyczyć tylko składek nieopłaconych.

Tak więc przedsiębiorco:
Jeżeli złożyłeś wniosek RDZ – nie opłacaj składek ZUS za okres wskazany we wniosku RDZ. W przeciwnym wypadku licz się, z negatywną decyzją ZUS i obowiązkiem zapłaty zaległych składek ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście + 13 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close