tajemnica zawodowa radcy prawnego i adwokata

Tajemnica radcowska i adwokacka - na czym polega tajemnica zawodowa radcy prawnego

Tajemnica zawodowa radcy prawnego – powierzając poufne informacje profesjonalnemu pełnomocnikowi możesz czuć się bezpiecznie.

 

W jednym z poprzednich wpisów na naszym blogu poruszyliśmy temat odrębności pomiędzy zawodami radcy prawnego i adwokata. Wskazaliśmy, czym różni się działalność profesjonalnego pełnomocnika od „doradcy prawnego.

Warto jednakże zwrócić uwagę i bardziej szczegółowo omówić szczególny obowiązek radcy prawnego, tj. obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Omawiany obowiązek wynika zarówno z ustawy o radcach prawnych, jak również z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (dalej: KERP), który ma zastosowanie do wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich.

„Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące klienta i jego spraw, ujawnione radcy prawnemu przez klienta bądź uzyskane w inny sposób w związku z wykonywaniem przez niego jakichkolwiek czynności zawodowych, niezależnie od źródła tych informacji oraz formy i sposobu ich utrwalenia (tajemnica zawodowa).”art. 15 ust. 1 Kodeks Etyki Radcy Prawnego

Co jednak istotne, przedmiotowa tajemnica odnosi się nie tylko do aktualnych klientów radcy prawnego, ale także do byłych klientów oraz do osób, które ostatecznie nie zostały klientami profesjonalnego pełnomocnika.

Tajemnica zawodowa radcy prawnego nie jest ograniczona czasowo.

Informacje dotyczące osoby, na której rzecz radca prawny zakończył wykonywanie czynności zawodowych są więc chronione w taki sam sposób, jak podmiotów nadal korzystających z usług pełnomocnika. Co więcej, obowiązek istnieje również po zaprzestaniu wykonywania zawodu przez radcę prawnego. Klienci zyskują więc pewność, iż wiadomości, które zostały przez nich powierzone będą w należyty sposób chronione, nawet po przejściu prawnika na emeryturę, czy też po zmianie wykonywanej profesji.

Podobnie przedstawia się sytuacja osoby, która ujawnia radcy prawnemu informacje (przykładowo podczas bezpośredniej rozmowy lub w korespondencji mailowej), oczekując, iż będzie on świadczył pomoc prawną, jednak do świadczenia tej pomocy ostatecznie nie dojdzie. Może tak się zdarzyć w szczególności, gdy strony nie dojdą do porozumienia w kwestii warunków współpracy lub też radca prawny, ze względu na kolizję z innymi sprawami, nie będzie mógł podjąć się udzielenia pomocy prawnej.

Warto podkreślić, że samo zachowanie tajemnicy zawodowej sprowadza się nie tylko do nieujawniania informacji innym osobom. Rozciąga się również na sporządzane przez radcę prawnego dokumenty związane z prowadzeniem sprawy, czy też korespondencję z klientem. Dodatkowo, profesjonalny pełnomocnik nie jest uprawniony do skorzystania z ujawnionych mu informacji we własnym interesie lub w interesie innej osoby. Oznacza to, iż radca prawny nie może użyć powziętych informacji do osiągnięcia korzyści, nie mającej związku z prowadzoną sprawą klienta.

Wzmocnieniem omawianego obowiązku jest również obowiązek każdego radcy prawnego do poinformowania osób współpracujących o charakterze przetwarzanych informacji i zobowiązanie takich osób do zachowania ich w poufności. Powierzając sprawę kancelarii radcy prawnego, klienci zyskują więc pewność, iż nie tylko sam prawnik, ale też zatrudnione przez niego osoby nie zdradzą niejawnych wiadomości.

Tajemnica zawodowa radcy prawnego w postępowaniu karnym

Uzupełniając powyższe rozważania, konieczne jest wskazanie, iż zwolnienie radcy prawnego z tajemnicy zawodowej może być dokonane tylko w ściśle określonych przez przepisy prawa sytuacjach. Przykładem będzie tutaj art. 180 § 2 KPK, który umożliwia przesłuchanie osoby zobowiązanej do zachowania tajemnicy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a sama okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. Tym niemniej, o każdorazowym zwolnieniu decyduje Sąd (nie prokurator), a profesjonalny pełnomocnik powinien podejmować wszelkie środki prawne dla uniknięcia lub ograniczenia zastosowanego zwolnienia z zachowania tajemnicy zawodowej.

Podsumowując, dochowanie tajemnicy zawodowej jest prawem i obowiązkiem radcy prawnego. Z kolei każdy klient, który decyduje się na współpracę z kancelarią radcy zyskuje pewność, iż wszystkie przekazane przez niego poufne wiadomości będę w należyty sposób chronione i nie zostaną ujawnione niepowołanym osobom. Taka świadomość daje klientowi komfort psychiczny w pełnym przekazywaniu każdego rodzaju informacji, nawet tych najbardziej osobistych czy kłopotliwych.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal świadczy usługi prawne z poszanowaniem wszelkich zasad etyki zawodowej i kładzie szczególny nacisk na poufność informacji uzyskanych od klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 − 2 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close