Rekompensata za warunki szkodliwe 2024 zmiany

Rekompensata za warunki szkodliwe 2024

Rekompensata za warunki szkodliwe 2024 -zmiany przepisów

Rok 2024 przynosi istotne zmiany w systemie rekompensat za warunki szkodliwe z ZUS, które mogą znacząco wpłynąć na przyznanie tych świadczeń przez ZUS. Rekompensata za warunki szkodliwe 2024 – jakie nastąpiły zmiany, czy na korzyść pracowników? Jakie nowości w przepisach o rekompensacie za pracę w warunkach szkodliwych obowiązuję od 2024r.? Czy nowe przepisy poprawią sytuację osób zatrudnionych w warunkach szkodliwych? Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych zmianach i ich potencjalnym wpływie na życie zawodowe tysięcy Polaków.

 

Rekompensata za pracę w warunkach szczególnych – zmiana w przepisach 2024r.

W jednym z wcześniejszych wpisów „Emerytura z rekompensatą, czy z pomostówką„, analizowaliśmy czy pracownik ma swobodny wybór pomiędzy otrzymaniem emerytury z rekompensatą, a emerytury pomostowej z ZUS. W uzupełnieniu poprzedniego artykułu, musimy odnotować niezwykle istotną zmianę w przepisach prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2024r.

 

Rekompensata za warunki szkodliwe 2024 – zmiana w definicji

Zmianie uległa definicja ustawowa rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych. Zgodnie z poprzednim brzmieniem art. 2 pkt 5 Ustawy o emeryturach pomostowych, rekompensata była definiowana jako „odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowe.”

 

Według obecnego brzmienia przywoływanego przepisu rekompensata to „odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze dla osób, które nie mają ustalonego decyzją prawomocną prawa do emerytury pomostowej.”

Jak otrzymać rekompensatę za warunki szkodliwe – nowelizacja art. 21 ustawy

Dotychczasowe brzmienie przepisu:

„1. Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat.
2. Rekompensata nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.”

 

Aktualne brzmienie przepisu:

„1. Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli przed dniem 1 stycznia 2009 r. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat.

2. Rekompensata nie przysługuje osobie, która ma ustalone decyzją prawomocną prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS lub przepisów odrębnych.”

 

Rekompensata za warunki szkodliwe 2024 – praktyczne znaczenie zmian w przepisach

Analizowana zmiana ma doniosłe znaczenie praktyczne. Do tej pory, zarówno ZUS, jak i orzecznictwo sądowe przyjmowało, że nabycie prawa do świadczenia następowało automatycznie z chwilą spełnienia wszystkich ustawowych przesłanek. Bez znaczenia było przy tym, czy zainteresowany złożył stosowny wniosek. Pracownik nie miał zatem nieskrępowanego wyboru pomiędzy otrzymaniem emerytury (w wieku powszechnym) z rekompensatą, a emerytury pomostowej z ZUS.

Obecne brzmienie przepisów powinno jednoznacznie rozstrzygać – co istotne na korzyść pracownika – przywoływane wątpliwości.

Tylko i wyłącznie prawomocna decyzja o przyznaniu pracownikowi wcześniejszej emerytury będzie przesłanką negatywną do otrzymania emerytury z rekompensatą.

Argumentując a contrario, jeśli pracownik nie złoży stosownego wniosku, to tym samym nie otrzyma decyzji o przyznaniu emerytury w obniżonym wieku, a w konsekwencji zachowa możliwość przejścia na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym i otrzymania emerytury z rekompensatą.

 

Wzór wniosku o rekompensatę ZUS

Jak wcześniej napisaliśmy, prawo do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych (po wypełnieniu wszystkich wymagań prawnych), powstaje po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wzór wniosku o rekompensatę ZUS który należy złożyć, to formularz ZUS Rp-1E.

Pamiętaj, aby do wniosku o rekompensatę z ZUS dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w warunkach szkodliwych.

 

Prawnik od spraw ZUS – analiza otrzymanych decyzji, porady prawne

Jak widać, sprawy dotyczące emerytur pomostowych i prawa do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych, są nie tylko skomplikowane pod względem faktycznym, ale wymagają też odnalezienia się w treści aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Wobec tego, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią od spraw ZUS. Na podstawie przesłanych przez Państwa dokumentów i rozmowy – przeanalizujemy Waszą sytuację i odpowiemy na pytania, czy i jakie świadczenia z ZUS mogą Państwu przysługiwać.

Co naturalne, ostateczny wybór wnioskowania o konkretne świadczenie zawsze należy do Klienta. Jako prawnicy możemy jednak przedstawić różne możliwości działania i konsekwencje dokonywanych wyborów.

Decyzja o wnioskowaniu o wcześniejszą emeryturę może mieć bowiem istotny wpływ na wysokość otrzymywanego świadczenia. Ważne jest zatem, aby w przypadku przepracowania 15 lat w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze – jak najlepiej „spożytkować” te lata, a tym samym uzyskać możliwie najwyższą emeryturę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 + siedem =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close