Obcokrajowiec może założyć spółkę w Polsce nie przebywając na jej terytorium.

Obcokrajowiec może założyć spółkę w Polsce nie przebywając na jej terytorium.

spółka dla cudzoziemca

Czy obcokrajowiec może założyć spółkę bez przyjeżdżania do Polski

Polska jako członek Unii Europejskiej, stała się atrakcyjnym krajem do podejmowania działalności gospodarczej.

Z przyczyn czysto logistycznych, bardzo często cudzoziemcy, którzy chcą prowadzić działalność na terenie Polski, pytają się czy mogą w Polsce założyć spółkę, bez konieczności osobistego stawiennictwa w Polsce.

Czy obcokrajowiec może założyć w Polsce firmę bez konieczności przyjazdu do Polski?

W pierwszej kolejności wskazać należy, kto i w jakiej formie może działać na terenie Polski.

Stosownie do art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy mogą m. in osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej czy z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także osoby pochodzące z innych Państw niż wymienione wyżej, jeżeli posiadają przykładowo zezwolenie na pobyt stały, czy zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Osoby zagraniczne inne niż wymienione wyżej mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania, bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Tak więc, każdy obcokrajowiec może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, z tym iż jej forma może podlegać ograniczeniom.

Jeśli już cudzoziemiec ustali, w jakiej formie może wykonywać działalność na terenie RP to pozostaje jeszcze kwestia formalnego rozpoczęcia działalności, głównie pod postacią spółki prawa handlowego.

Podstawową i najbezpieczniejszą formą działalności może być działalność pod postacią spółki kapitałowej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółkę taką można założyć w formie klasycznej tj. zawierając umowę w formie aktu notarialnego przed polskim notariuszem.

W świetle obowiązujących obecnie przepisów, nie można założyć polskiej spółki przed zagranicznym notariuszem.

Jednak nie zawsze zawiązanie spółki i zawarcie umowy spółki musi się wiązać się z koniecznością fizycznej obecności w Polsce. Co, w sytuacji gdy cudzoziemiec chce takiej wizyty uniknąć?

Po pierwsze, umowa spółki może zostać zawarta przez pełnomocnika.

Jeżeli założyciel nie chce, bądź nie może uczestniczyć osobiście w akcie założenia spółki, powinien ustanowić pełnomocnika, udzielając mu odpowiedniego pełnomocnictwa we właściwej formie. W tym celu zalecamy skontaktowanie się z prawnikiem do spraw cudzoziemców.

Założenie spółki powinno być traktowane jako czynność przekraczająca zwykły zarząd, zatem stosownie do art. 98 Kodeksu cywilnego pełnomocnictwo winno być pełnomocnictwem szczególnym – do założenia spółki i sporządzenia umowy spółki.

Niektóre umowy spółki prawa handlowego jak np. umowa spółki komandytowej bądź spółki z o. o. wymagają formy aktu notarialnego – i w takiej też formie powinno być udzielone pełnomocnictwo.

Jeżeli natomiast zawierana jest umowa spółki jawnej lub spółki partnerskiej, dla których przepisy przewiduje formę pisemną pod rygorem nieważności, pełnomocnictwo do zawarcia umów tych spółek powinno być udzielone na piśmie. Cudzoziemiec, w celu lepszego zabezpieczenia swoich interesów powinien udzielić pełnomocnictwa przed notariuszem kraju, w którym mieszka.

Po wtóre, przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują ponadto możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób uproszczony (tzw. S24), czyli zawarcia umowy spółki bez formy aktu notarialnego.

Korzystanie z systemu eKRS jest możliwe zarówno dla obywateli Polski jak i cudzoziemców.

Jedynie zarejestrowana osoba może logować się do systemu eKRS przy pomocy loginu i hasła. W procesie rejestracji w trybie S24 każda z osób podpisujących wniosek (każdy ze wspólników) musi posiadać aktywne konto w systemie eMS.

Warto wskazać, iż w trakcie procedury zakładania spółki w sposób uproszczony konieczna będzie dobra znajomość polskiego języka, a także polskiego prawa.

Co więcej, od roku 2015 istnieje także możliwość założenia w formie uproszczonej (zatem bez konieczności stawania w Polsce) spółek osobowych – spółki jawnej i komandytowej. Procedura jest podobna do postępowania w sprawie zarejestrowania spółki kapitałowej – można nawet stwierdzić, że jest prostsza, choć i tak konieczna będzie znajomość języka polskiego.

Podsumowując, istnieje możliwość aby cudzoziemiec założył spółkę i prowadził działalność gospodarczą na terenie Polski, bez konieczności składania wizyty w naszym kraju.

Biorąc jednak pod uwagę wszelkie formalności związane z procedurą rejestracji spółki, a także jak istotnym jest aby umowa spółki chroniła wszelkie interesy spółki, jak i jej założycieli – zalecamy skorzystać z usług się profesjonalnego prawnika – jakim jest radca prawny, specjalista od prawa spółek.

2 Comments

  1. R Prasad pisze:

    Want to create ebooks publishing company in Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × 4 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close