Niezdolność do pracy a odmowa ZUS przyznania świadczenia. Czy i jak skutecznie podjąć walkę z organem rentowym?

niezdolność do pracy a odmowa ZUS

Niezdolność do pracy a odmowa ZUS przyznania świadczenia

 

Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy – wspólnym „mianownikiem” tych świadczeń, a zarazem podstawową przesłanką ich przyznania jest niezdolność do pracy osoby wnioskującej o przyznanie świadczenia z ZUS. Jak wygląda procedura oceny tej niezdolności? Czy jest możliwość odwołania się od pierwotnego orzeczenia w tym zakresie? Czy orzeczenia ZUS są ostateczne? Czy można wnioskować o badanie przez innych lekarzy niż lekarze-orzecznicy ZUS i członkowie komisji lekarskich ZUS? Na te pytania, postaramy się odpowiedzieć w niniejszym wpisie.

 

Niezdolność do pracy – definicja

 

Definicja niezdolności do pracy została sformułowana w art. 12 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS z dnia 17 grudnia 1998r. z późn. zm. Stosownie do tego przepisu:

„Art. 12

  1. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.
  2. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
  3. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.”

 

Jak wygląda procedura oceny niezdolności do pracy przez ZUS?

 

Po złożeniu w organie rentowym stosownego wniosku i dokumentacji medycznej, oceny niezdolności do pracy osoby wnioskującej dokonuje – w pierwszej kolejności – lekarz-orzecznik ZUS. Jeśli jego orzeczenie jest niepomyślne, osoba ubezpieczona ma prawo – w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia – złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Komisja lekarska ZUS orzeka w składzie 3-osobowym (lekarzy-specjalistów) i wydaje orzeczenie, którego treść jest podstawą do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, o które wnioskuje ubezpieczony.

 

Czy można odwołać się od decyzji komisji lekarskiej ZUS?

 

Jak wskazano powyżej, orzeczenie komisji lekarskiej ZUS jest podstawą do wydania decyzji odnośnie świadczenia, o które wnioskuje ubezpieczony. Jeśli komisja nie stwierdzi niezdolności wnioskodawcy do wykonania pracy ZUS wyda decyzję odmowną. Po doręczeniu decyzji odmownej, mamy prawo – w terminie 1 miesiąca od doręczenia (art. 477(9) § 1 KPC) – złożyć odwołanie od decyzji ZUS o odmowie przyznania świadczenia, które jest adresowane do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W istocie zatem nie odwołujemy się od orzeczenia komisji lekarskiej ZUS, lecz od decyzji o odmowie przyznania świadczenia. Jednym z elementów odwołania będą jednak zarzuty odnośnie orzeczenia wydanego przez lekarzy z ZUS i dostrzegane przez nas wadliwości.

 

Czy można wnioskować o badanie przez innych lekarzy niż lekarze-orzecznicy ZUS i członkowie komisji lekarskich ZUS?

 

Na etapie postępowania przed ZUS, tylko lekarze-orzecznicy ZUS i lekarze z komisji lekarskich ZUS są władni do oceny, czy osoba wnioskująca jest niezdolna do pracy. Nie mamy możliwości złożenia kolejnego sprzeciwu w tym zakresie, żądając przebadania przez lekarzy wskazywanych przez nas specjalności. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy mogli złożyć takiego wniosku już po złożeniu odwołania, na sądowym etapie sprawy.

W treści odwołania – i ewentualnie na dalszym etapie postępowania (z zastrzeżeniami odnośnie terminu składania wniosków dowodowych, które wynikają z przepisów KPC) – możemy formułować wnioski o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych lekarzy o wskazanych przez nas specjalnościach. Co ważne, biegli ci nie są już lekarzami orzekającymi w strukturach ZUS, lecz są wyznaczani z list biegłych, które prowadzi się przy Sądach Okręgowych.

Ewentualnie, w przypadku braku biegłego o konkretnej specjalności (np. w przypadku lekarzy o unikalnych specjalnościach), możliwe jest powołanie biegłego „ad hoc” – biegłego spoza listy, wyznaczonego do konkretnej sprawy.

 

Jakie są przyczyny wadliwości orzeczeń lekarzy-orzeczników ZUS? O jakich biegłych wnioskować w postępowaniu przed Sądem?

 

Z naszej praktyki wynika, że jednym z argumentów, który umożliwia podważenie orzeczeń lekarzy orzekających w strukturach ZUS jest brak posiadania przez tych lekarzy specjalności ściśle odpowiadających jednostce chorobowej osoby, która podlega opiniowaniu. Tytułem przykładu, 3-osobowa komisja lekarska ZUS złożona ze specjalistów z zakresu chirurgii ogólnej i neurologii orzeka odnośnie osoby, która cierpi na schorzenia neurochirurgiczne, czy też schorzenia, do których oceny będzie władny specjalista ortopeda-traumatolog. Specyfika omawianych spraw nakazuje również, w każdej sprawie, rozważyć wnioskowanie o biegłego z zakresu medycyny pracy.

 

Prawnik od ubezpieczeń społecznych – cenna pomoc przy odwoływaniu się od decyzji odmownej ZUS

 

Przy odwołaniu od decyzji ZUS – pomijając ewentualne postępowanie przed Sądem Najwyższym – nie ma przymusu adwokacko-radcowskiego, a zatem nie jest bezwzględnie wymagana pomoc w sprawie profesjonalnego pełnomocnika. Należy jednak pamiętać, że postępowanie sądowe może być długie, skomplikowane i wymagające wnoszenia – w wyznaczonych terminach – właściwych pism procesowych. Stąd też, zlecenie sprawy prawnikom od ubezpieczeń może zwiększyć szansę na powodzenie sprawy.

 

Niewielu jest prawników, którzy specjalizują się w sprawach ubezpieczeń społecznych i odwołań od decyzji ZUS.

Profesjonalny prawnik od walki z ZUS oczywiście nie złoży zamiast swojego Klienta zeznań, czy też nie pójdzie za niego na badanie do biegłego, tym niemniej może składać pisma procesowe, zadawać zeznającym świadkom pytania, czy też formułować wnioski dowodowe.

 

Niezdolność do pracy a odmowa ZUS – kancelaria z Wrocławia

 

Jeśli zatem rozważają Państwo złożenie odwołania od decyzji ZUS, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią od spraw ZUS. Od wielu lat specjalizujemy się w spraw ZUS. Prowadzimy sprawy m.in. dotyczące renty z ZUS, emerytury z ZUS, rekompensat z ZUS za pracę w szczególnych warunkach, czy sprawy o jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

 

Po szczegółowej analizie Państwa sprawy, nasz zespół radców prawnych pomoże ocenić samą zasadność wystąpienia z odwołaniem, sformułuje wnioski dowodowe (w tym wnioski o biegłych odpowiedniej specjalności medycznej), a także przeprowadzi Państwa przez całe postępowanie sądowe. Należy również podkreślić, że – po otrzymaniu opinii biegłych – strona ma możliwość złożenia zarzutów i zadania biegłemu dalszych pytań. Mając duże doświadczenie w sprawach związanych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń dbamy o to, aby złożone do biegłych dalsze pytania były szczegółowe i dążyły do kompleksowego wyjaśnienia sprawy.

 

Nasza Kancelaria od spraw ZUS znajduje się w mieście Wrocław, ale podejmujemy się spraw przeciwko ZUS na terenie całego kraju. Otrzymałeś odmowę świadczenia z ZUS – skontaktuj się z naszym prawnikiem od spraw ZUS. Ocenimy Twoją możliwość wygrania z ZUS.

 

Jesteśmy skuteczną Kancelarią walczącą z ZUS – zapoznaj się z niektórymi z naszym wygranych spraw z ZUS.


 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 + 6 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close