Co zrobić, gdy rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem?

dziecko-kontakty

Jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem

Co zrobić gdy matka dziecka, u której dziecko przebywa i której sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej odmawia ojcu spotkań z dzieckiem i nawet gdy sposób odbywania kontaktów z dzieckiem jest uregulowany w wyroku sądowym? Albo gdy były partner uporczywie nie oddaje dziecka dobrowolnie po upływie okresu czasu, na jaki dziecko zostało mu oddane?

Rozwiązanie tego problemu nie zawsze będzie możliwe poprzez spokojną rozmowę.

Gdy mamy problem z realizacją kontaktów z naszym dzieckiem istnieje odpowiedni środek prawny, którego zadaniem jest przymusić drugiego małżonka do realizacji przed drugiego z rodziców kontaktów z dzieckiem.

W tym celu rodzic może złożyć wniosek do Sądu o zagrożenie nakazem zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej (tzw. wniosek o wykonanie kontaktów lub inaczej wniosek o egzekucję kontaktów). Taki wniosek można złożyć również w sytuacji, gdy osoba, której kontaktów całkowicie zakazano, narusza ten obowiązek.

Postępowanie toczy się przed sądem rejonowym w wydziale rodzinnym i opiekuńczym, właściwym dla miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu dziecka. Miejsce zamieszkania dziecka określamy na podstawie art. 26 kodeksu cywilnego, a więc jest to miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu przysługuje wyłączna władza rodzicielska lub któremu powierzono wykonanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli zaś władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, którzy mieszkają osobno, to miejscem zamieszkania dziecka będzie adres rodzica, u którego dziecko stale przebywa.

Wniosek o egzekucję kontaktów podlega opłacie w wysokości 40 zł. Opłatę to można uiścić w kasie Sądu lub przelewem na rachunek bankowy. Brak opłaty będzie skutkował tym, że Sąd nas wezwie o jej uzupełnienie w terminie 7 dni od chwili doręczenia wezwania, a do tego czasu wniosek o wykonanie kontaktów nie wywoła żadnych skutków. Po tym terminie, nieopłacony wniosek zostanie zwrócony.

Zgodnie z art. 59815 Kodeksu postępowania cywilnego:

Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Z drugiej strony, jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.

Czy wniosek o wykonanie kontaktów z dzieckiem można skierować wyłącznie przeciwko rodzicowi?

Postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów można wszcząć nie tylko przeciwko rodzicowi, ale również przeciwko rodzeństwu, dziadkom, powinowatym w linii prostej oraz innym osobom, które sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

W kolejnym artykule na naszym blogu prawniczym zatytułowanym „Kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem – egzekucja kontaktów przez nakaz zapłatynasi prawnicy rodzinni opiszą szczegóły procedury sądowej, która ma na celu przymuszenie rodzica do prawidłowego wykonywania kontaktów z dzieckiem i nie utrudniania widzeń drugiego rodzica z dzieckiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 + dziesięć =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close