Kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem – egzekucja kontaktów przez nakaz zapłaty.

Kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem – egzekucja kontaktów przez nakaz zapłaty.

wnisek o wykonanie kontaktów z dzieckiem

jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem

W poprzednim artykule „Co zrobić, gdy rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem?” zasygnalizowaliśmy, iż istnieją odpowiednie środki prawne mające przymusić rodzica, czy opiekuna prawnego dziecka do nie utrudniania drugiemu z rodziców kontaktów z dzieckiem.

Wspomnieliśmy, iż art. 59815 kodeksu postępowania cywilnego ustanawia instytucję „zagrożenia nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej”. Przekładając to na język potoczny – jeżeli jeden z rodziców utrudnia drugiemu rodzicowi spotkania z dzieckiem, to Sąd na wniosek tego drugiego rodzica nałożyć na rodzica utrudniającego kontakty, obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniędzy za każde z osobna utrudnianie spotkania z dzieckiem.

W dawnym stanie prawnym sądy nakładały na rodzica nakaz zapłaty grzywny na rachunek Skarbu Państwa. Obecnie ta określona przez sąd kwota pieniędzy ma być zapłacona bezpośrednio rodzicowi, którego prawo do kontaktu z dzieckiem zostało naruszone.

Postępowanie w sprawach o wykonywanie kontaktów z dzieckiem może być dla laika nieco niezrozumiałe i wymagać będzie cierpliwości, jednak z doświadczenia naszej Kancelarii wynika iż jest ono bardzo skuteczne i zwykle doprowadza do skutecznej realizacji kontaktów z dzieckiem.

Co więcej, takie wymuszenie kontaktów z dzieckiem często prowadzi do poprawy stosunków pomiędzy rodzicami. Po ponownym nawiązaniu kontaktów z dzieckiem, to dziecko samo naciska na rodzica, aby ten nie utrudniał spotkań dziecka z drugim rodzicem. Zostaje przywrócona prawidłowa więź między dzieckiem a rodzicem.

Postępowanie o wykonanie kontaktów z dzieckiem jest dwuetapowe.

Etap pierwszy polega na zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, skierowanym do osoby, która nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje ciążące na niej obowiązki.

Warunkiem niezbędnym, aby móc skutecznie skierować do sądu wniosek o egzekucję kontaktów z dzieckiem, jest dysponowanie dokumentem regulującym kontakty. Takim dokumentem jest wykonalne orzeczenie sądu regulujące kontakty z dzieckiem lub ugoda zawarta przed sądem lub mediatorem.

W postanowieniu kończącym postępowanie w tym etapie, sąd wprost wskaże jaką kwotą pieniędzy będzie musiał zapłacić rodzic za każde naruszenie kontaktów z dzieckiem.

Po zakończeniu etapu pierwszego, będziemy dysponować postanowieniem zagrażającym nakazem zapłaty określonej kwoty. Ten dokument uprawnia rodzica do ewentualnego zainicjowania etapu drugiego, a więc do żądania zapłaty odpowiedniej sumy pieniędzy przez rodzica utrudniającego kontakty z dzieckiem.

Etap drugi uregulowany jest w art. 59816 kodeksu postępowania cywilnego i polega na nakazaniu zapłaty tej sumy.

Art. 598(16) § 1. Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń […].kodeks postępowania cywilnego

Warunkiem, aby skutecznie móc żądać zapłaty za utrudnianie kontaktów z dzieckiem jest udowodnienie iż :

 1. działanie rodzica utrudniającego kontakty jest sprzeczne z orzeczeniem regulującym kontakty z dzieckiem
 2. działanie utrudniające kontakty z dzieckiem jest zawinione

Pamiętajmy, że możemy żądać zapłaty za naruszenia kontaktów już dokonane, a więc nie możemy żądać zapłaty za ewentualne naruszenia kontaktów w przyszłości. To na rodzicu żądającym zapłaty spoczywa obowiązek udowodnienia ilości dokonanych naruszeń, jak i zawinionego działania drugiego rodzica.

Jeżeli doszło kilkakrotnie do naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach, osoba, pod której pieczą dziecko przebywa albo uprawniona do kontaktów może od razu wystąpić do sądu o nakazanie przez sąd zapłaty sumy pieniężnej, stosownie do liczby dokonanych naruszeń.

Inaczej mówiąc, żądana kwota zapłaty powstanie przez pomnożenie liczby naruszeń przez kwotę wskazaną przez sąd w orzeczeniu o zagrożeniu nakazem zapłaty.

Żaden przepis nie określa wysokości sumy pieniężnej, której można żądać ani też górnej lub dolnej jej granicy. Sąd powinien mieć na uwadze sytuację materialną osoby obowiązanej do zapłaty, ale także dobro dziecka, zamiar, rodzaj oraz okoliczności naruszania obowiązków, a nawet stopień obciążenia faktycznymi obowiązkami.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Stala wielokrotnie z sukcesem prowadziła sprawy z zakresu wykonywania kontaktów. Nasi prawnicy oznaczając wysokość sumy we wniosku mają zawsze na uwadze to, aby suma ta była skuteczna, czyli na tyle dotkliwa aby przymusiła stronę przeciwną do wykonania ciążących na niej obowiązków.

Należy również zaznaczyć, że zapłata kwoty orzeczonej przez sąd opiekuńczy następuje do rąk osoby, której prawo do kontaktu z dzieckiem zostało naruszone.

Tak więc, gdy naruszenia obowiązków dokonała osoba, pod której pieczą dziecko przebywa, zapłata oznaczonej sumy następuje do rąk osoby uprawnionej do kontaktu, natomiast w przypadku naruszenia obowiązków przez osobę uprawnioną do kontaktu albo osobę, której kontaktu zakazano – do rąk osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.

4 Comments

 1. Wojciech pisze:

  Niestety czysta fikcja i teoria….. Mam postanowienie sądu o zagrożeniu grzywną i…. matka nadal nie wydaje mi dziecka , czuje się bezkarna i nie ponosi odpowiedzialności. Jak ? Proste – wystarczy nie dopuścić do uprawomocnienia się Postanowienia ! Przeciętny adwokat potrafi ciągnąć to przez jakieś półtora roku…. Moje postanowienie o grzywnie jest z lipca, mamy październik i postanowienie jest nieprawomocne. Jedna parodia.
  Wystarczyłoby 1 proste rozwiązanie aby ten powszechny problem rozwiązać : MANDAT nakładany przez policję wezwaną na miejsce gdzie matka nie wydaje dziecka – tak jak mandat nakładany OD RAZU gdy policja stwierdzi np. przekroczenie szybkości. Jakoś nie słyszałem o „zagrożeniu” mandatem za złamanie przepisów drogowych….

 2. Szanowny Panie, obecne rozwiązania prawne, choć być może nie są idealne, to jednak w większości przypadków działają. Zresztą, niezależnie od ich skuteczności, to właściwie jedyna droga, którą można podjąć celem wykonania orzeczenia Sądu odnośnie kontaktów z dzieckiem. Czas uprawomocnienia orzeczenia zależy w głównej mierze od Sądu, a Pan, z pomocą mecenasa, również może mieć wpływ na szybkość egzekucji orzeczenia.

 3. Łukasz pisze:

  Jak udowodnic ze ojciec nie odbiera dziecka w wyznaczonym terminie ??

 4. Istnieje wiele możliwości zebrania dowodów np:
  – archiwizowanie sms-ów, emaili- zawierających odmowy wydania dziecka
  – świadkowie, w obecności których odmówiono wydania dziecka
  – interwencje policji z wykonaniem notatek policyjnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × 1 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close