jak zwrócić towar do sklepu

Jak zwrócić prezent zakupiony w sklepie

Okres świąteczny jest czasem wzmożonych zakupów i obdarowywania innych rozmaitymi prezentami. Niestety, niekiedy z różnych przyczyn prezent trudno uznać za trafiony i pojawiają się pytania:

Jak można zwrócić nieudany prezent? Czy jest to w świetle obowiązującego prawa możliwe?

Rozróżnić należy dwie sytuacje: gdy dana rzecz została zakupiona „na odległość” (np. przez internet) i gdy zakup nastąpił na miejscu w sklepie.

Jeżeli chodzi o pierwszą z sytuacji, regulacji w tym zakresie możemy doszukiwać się w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która definiuje pojęcie „umowa zawierana na odległość”.

W świetle przepisów tej ustawy pojęcie to oznacza „umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie”.

Niewątpliwie, zakup prezentu od firmy zajmującej się zawodowo sprzedażą w internecie (np. na znanym portalu internetowym allegro.pl) można uznać za zawarcie umowy na odległość.

Ustawa o prawach konsumenta (jak i całe polskie prawodawstwo) szeroko chroni prawa konsumenta, jako osoby niewątpliwe „słabszej” w porównaniu do przedsiębiorcy.

Wyrazem tego jest m. in. możliwość odstąpienia od umowy. Jak stanowi art. 27 ww. ustawy: „Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów”.

Termin ten biegnie od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta. Warto wskazać, że jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu o którym mowa wyżej.

Wykonanie prawa odstąpienia następuje przez złożenia oświadczenia przed upływem 14 dni. Można skorzystać z wzoru oświadczenia, który stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu sprzedawca winien zwrócić należności wpłacone przez konsumenta.

Warto wskazać, iż czynności o których mowa powyżej powinna dokonywać osoba, która dokonała zakupu, a nie sam obdarowany.

Pamiętaj:

Jeżeli rzecz została zakupiona w sklepie internetowym sprzedawcy, ale została odebrana (a nawet zapłacona) w fizycznym sklepie – wówczas znajdują zastosowanie przepisy dotyczące sprzedaży „na odległość”. Oznacza to, iż pomimo odbioru w realnym sklepie rzeczy zamówionej w internecie, możemy skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja gdy zakup prezentu nastąpił w sklepie.

Po pierwsze, zawsze należy zachować paragon, który należy okazać w sytuacji gdy chcemy zwrócić prezent. Zwrotu może dokonać sam obdarowany. Oczywiście trudno sobie wyobrazić obdarowywanie kogoś prezentem wraz z dołączonym paragonem, ale niewątpliwie jest to przejaw dbałości o swoje interesy.

Niestety, przepisy Kodeksu cywilnego są jednoznaczne i sprzedawca odpowiada wobec kupującego jedynie gdy rzecz ma wady (np. jest uszkodzona). Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, można złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę. Konsument może także zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady.

Innymi słowy: w przypadku gdy prezent ma ubytek, możemy żądać obniżenia jego ceny, zwrotu zapłaconych kwot za zwrotem prezentu, wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Natomiast w przypadku gdy prezent nie ma żadnych uchybień, a po prostu nam się nie podoba, możliwość jego zwrotu uzależniona jest jedynie od dobrej woli sprzedawcy.

Często sprzedawcy dbając o dobrą opinię sklepu dokonują zwrotu – należy jednak pamiętać aby zwracana rzecz byłą w stanie idealnym, okazać też trzeba paragon i niewątpliwie rzecz zwrócić należy w odpowiednim terminie (zrozumiałym przecież jest, że sprzedawca nie będzie chciał przyjąć zwrotu np. po upływie miesiąca od zakupu).

Podsumowując, prezenty należy kupować z rozwagą i w miarę możliwości za pośrednictwem internetu, co w znaczący sposób ułatwi procedury związane z ewentualnym ich zwrotem w przypadku gdy nie przypadną do gustu obdarowanemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 − dwa =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close