fbpx

OFERTA

Kancelaria Radcy Prawnego to zespół radców prawnych, aplikantów radcowskich i prawników, specjalizujących się w prawie medycznym oraz prawie cywilnym. Od 2008r. zajmujemy się udzielaniem pomocy prawnej osobom fizycznym, ale także obsługą prawną firm z branży budowlanej, medycznej, odszkodowawczej i sektora IT.

Odszkodowania

Obsługujemy duże kancelarie odszkodowawcze w sporach poszkodowanych przed Sądami. Pomagamy uzyskać odszkodowanie indywidualnym klientom. Odzyskujemy wysokie odszkodowania za uszkodzenia ciała, zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, czy odszkodowanie za uszkodzony samochód.

Read more

Prawo medyczne

Udzielamy wsparcia podmiotom leczniczym w sporach z NFZ (procesy o nadwykonania), udzielamy pomocy prawnej w procesach rejestracji produktów leczniczych, bronimy lekarzy przed Sądami Lekarskimi, prowadzimy bieżącą obsługę prawną podmiotów leczniczych, zakładamy spółki lekarskie i prowadzimy szkolenia z prawa medycznego.

Read more

Prawo rodzinne

Jesteśmy specjalistami w prawie rodzinnym, nazywają nas prawnikami od rozwodów. Wiemy jak korzystnie przeprowadzić klienta w sprawie o podział majątku po rozwodzie. Występujemy w sprawach o alimenty dla dziecka, o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Po przeprowadzeniu sprawy spadkowej pomagamy korzystnie podzielić spadek.

Read more

Obsługa spółek

Założymy spółkę, ale też wiemy jak ją korzystnie zlikwidować, przekształcić lub połączyć z inną spółką. Udzielimy porady prawnej, jak zgodnie z prawem korzystnie prowadzić spółkę, jakie uchwały spółka powinna przyjąć, jak zgłosić roczny bilans spółki do KRS i urzędu skarbowego. Skutecznie prowadzimy windykację przeciwko dłużnikowi.

Read more

Windykacja

Skutecznie odzyskamy Twoje pieniądze od dłużnika na drodze windykacji przedsądowej i sądowej. Wiemy, jak znaleźć ukryty majątek dłużnika. Monitorujemy wierzytelności i przeprowadzimy audyt wypłacalności Twojego kontrahenta. Prowadząc antywindykację, obronimy dłużnika przed firmą windykacyjną i komornikiem.

Read more

Prawo pracy i ubezpieczeń

Wiemy, jak stworzyć poprawny regulamin pracy i inne przepisy wewnętrzne dla dużych zakładów pracy. Wynegocjujemy i stworzymy korzystny kontrakt menadżerski. Wywalczymy dla pracownika rentę i wcześniejszą emeryturę, pomagamy otrzymać odszkodowanie za wypadek przy pracy, reprezentujemy pracowników w sporach z pracodawcą.

Read more

Prawo karne

Obrona klienta na etapie postępowania przygotowawczego przed Prokuratorem, Policją, jak i w postępowaniu karnym sądowym. Pomagamy pokrzywdzonym przestępstwem, którzy chcą dochodzić swoich praw, a także podejrzanym o popełnienie czynu zabronionego. Z zachowaniem dyskrecji i należnej tajemnicy zawodowej.

Read more

Pozostałe

Chronimy prawa twórców, ale także wskażemy jak uniknąć naruszeń prawa autorskiego, czy jak zarejestrować patent. Prowadzimy spory o naruszenia dóbr osobistych. Skonstruujemy regulamin sklepu internetowego i poprawnie zgłosimy bazę danych osobowych do GIODO. Wywalczymy odszkodowanie za słupy energetyczne na Twojej nieruchomości.

Read more

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

DARMOWA PORADA PRAWNA

Przed zawarciem umowy o świadczenie pomocy prawnej, dokonamy nieodpłatnej wstępnej analizy prawnej każdej sprawy. Kierując się dobrem klienta i potrzebą ochrony jego praw, jeżeli w ocenie prawnika, Państwa sprawa wymaga dogłębnej analizy prawnej i doradztwa prawnego, w tym reprezentacji sądowej - zostaną Państwu przedstawione szczegółowe warunki świadczenia usług prawnych przez Kancelarię.

DORADZTWO PRAWNE

Jeżeli Państwa sprawa wymaga poniesienia opłat i wydatków sądowych związanych z udziałem w postępowaniu sądowym przedstawimy Państwu dokładną symulację, jakie koszty wiążą się z wdaniem w spór sądowy. Dokonamy analizy, czy istnieją przesłanki do wystąpienia z wnioskiem do Sądu o tymczasowe zwolnienie z opłat sądowych.

WYGRANA SPRAWA

Po zakończeniu Państwa sprawy, dokonamy dokładnego rozliczenia kosztów sprawy oraz wydamy na Państwa życzenie całość dokumentacji związanej z prowadzoną sprawą.

Zapraszamy do kontaktu

Email (required)

More information (required)

This website uses cookies. By leaving cookies in your browser settings enabled you accept the use of cookies. If you do not agree to the use of cookies, change your browser settings. More information.