Attorney-at-Law

Bartłomiej Leszczyński

Experience

W latach 2007-2012 r. studiował na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską z zakresu administracyjnego prawa gospodarczego napisał pod kierownictwem prof. dr hab. Marka Szydło. Po ukończeniu studiów magisterskich, rozpoczął w 2013 r. aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, którą ukończył w roku 2015. Następnie przystąpił do egzaminu radcowskiego, który zdał z wynikiem bardzo dobrym. W roku 2016 r. złożył ślubowanie i uzyskał wpis na listę radców prawnych.

W trakcie odbywania aplikacji dwukrotnie prowadził wykłady w ramach Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych ELSA Wrocław. W roku 2014 r. przeprowadził warsztat pt. „Roszczenia odszkodowawcze za wypadki komunikacyjne – zagadnienia praktyczne”. Wykład z roku 2015 także dotyczył dochodzenia roszczeń związanych z odpowiedzialnością deliktową.

Posiada bardzo duże doświadczenie procesowe – uczestniczył w wielu rozprawach cywilnych, pracowniczych i z zakresu ubezpieczeń społecznych. Działał jako pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym m. in. w sprawach rozgraniczenia nieruchomości i wywłaszczeniowych prowadzonych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Reprezentował pokrzywdzonych w postępowaniach karnych, działał jako obrońca w sprawach wykroczeniowych. Z powodzeniem prowadził negocjacje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi na etapie przedsądowym, kończące się zawarciem ugody przed wytoczeniem powództwa.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także postępowanie cywilne i karne, a także szczegółowe zagadnienia związane z prawem rodzinnym dotyczące uregulowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi.

Prywatnie miłośnik kinematografii, malarstwa impresjonistycznego i nowinek technologicznych. Wolne chwile spędza z książką bądź grając w piłkę nożną.

EDUKACJA

Studia magisterskie

2007-2012

Studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Aplikacja radcowska

2013-2015

Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu

Radca prawny

2016

OBSZARY SPECJALIZACJI

Prowadził sprawy o stwierdzenie zasiedzenia przeciwko gminom, prowadził pertraktacje w sprawach związanych ze służebnością przesyłu

Reprezentuje kierowców ukaranych mandatami za wykroczenia drogowe, występuje w charakterze pełnomocnika osób pokrzywdzonych przed organami karnymi

specjalista od prawa administracyjnego, w szczególności w sprawach związanych z prawem budowlanym i postępowaniami wywłaszczeniowymi

prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, konstruuje umowy handlowe, przygotowuje uchwały, walne zgromadzenia i akty wewnętrzne spółek

reprezentuje klientów w sprawach związanych z upadłością deweloperską, przygotowuje i analizuje umowy o roboty budowlane, postępowania administracyjne o wydanie decyzji o warunki zabudowy

Specjalista kancelarii od prawa autorskiego, przygotowuje umowy obejmujące aspekty prawa autorskiego w tym umowy o tworzenie serwisów internetowych, opiniuje w sprawach związanych z reklamą i wykorzystaniem praw autorskich, prowadzi sprawy sądowe dotyczące naruszeń patentu i wzoru przemysłowego

This website uses cookies. By leaving cookies in your browser settings enabled you accept the use of cookies. If you do not agree to the use of cookies, change your browser settings. More information.