WYGRANA SPRAWA SĄDOWA O WCZEŚNIEJSZĄ EMERYTURĘ (CZERWIEC 2014) – en

Wygrana z ZUS sprawa o wcześniejszą emeryturę w związku z nieudokumentowanym okresem pracy w warunkach szkodliwych. Dowód z biegłych i zeznania świadków potwierdziły wymagany staż pracy i okres pracy w warunkach szkodliwych jako ślusarz-spawacz.

This website uses cookies. By leaving cookies in your browser settings enabled you accept the use of cookies. If you do not agree to the use of cookies, change your browser settings. More information.