Ugoda w procesie karnym – zapłata wysokiego zadośćuczynienia (kwiecień 2016)

Występując jako pełnomocnik pokrzywdzonego w mediacjach przeciwko sprawcy przestępstwa, wynegocjowaliśmy wysokie  odszkodowanie od sprawcy, rekompensujące poniesioną przez pokrzywdzonego szkodą.

To była początkowo zwykła sprzeczka. Nasz klient stanął w obronie koleżanki. Sprawca będący pod wpływem alkoholu powalił naszego klienta, a następnie leżącego chłopaka silnie uderzył kopnął w głowę powodując u niego utratę przytomności. W następstwie wstrząśnienia mózgu u pokrzywdzonego pozostały przewlekłe bóle głowy i niepokój o stan zdrowia.

Sprawcy przestępstwa zostały postawione zarzuty.

Sprawca podczas pierwszych mediacji, nie wyraził zgody na zapłatę zadośćuczynienia.  Tym samym nie doszło do pojednania sprawcy z pokrzywdzonym, a sprawca został skazany wyrokiem nakazowym za przestępstwo z art. 157 § 1 k.k.

Skazany wyrokiem nakazowym, złożył za pośrednictwem swojego obrońcy środek odwoławczy. Jednocześnie obrońca skazanego, podjął dalsze mediacje z naszą Kancelarią reprezentującą pokrzywdzonego.

Pokrzywdzonemu klientowi zależało, aby szybki zakończyć sprawę karną, a jednocześnie uzyskać godne zadośćuczynienie bez angażowania znacznych środków i czasu na długotrwałe późniejsze postępowanie cywilne.

Zgodnie z zaleceniem klienta, zostały przeprowadzone skuteczne mediacje z obrońcą sprawcy zdarzenia. Korzystna ugoda przewidywała zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 9.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Pieniądze zostały wypłacone gotówką przy zawarciu ugody. Strony skorzystały z nowej instytucji prawa karnego tzw. umorzenia kompensacyjnego.

Pokrzywdzony w szybki sposób uzyskał żądaną kwotę zadośćuczynienia, bez wytaczania powództwa cywilnego oraz bez stresującego postępowania sądowego.

Propozycja sprawcy

0pln
.

Uzyskana kwota

9 000pln
.
  • Przedmiot sprawy

    Reprezentacja pokrzywdzonego w sprawie o pobicie

  • Rozstrzygnięcie

    Korzystna ugoda dla pokrzywdzonego, wypłata wysokiego zadośćuczynienia

Case Team

This website uses cookies. By leaving cookies in your browser settings enabled you accept the use of cookies. If you do not agree to the use of cookies, change your browser settings. More information.