Emerytura pomostowa a rekompensata z tytułu pracy w warunkach szczególnych

rekompensata a emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa a rekompensata z tytułu pracy w warunkach szczególnych.

Częstym zapytaniem, z którym zwracają się do nas osoby wykonujące prace w warunkach szczególnych jest możliwość uzyskania rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych, w sytuacji gdy taka osoba uprzednio miała już przyznane prawo do emerytury pomostowej. Jak mają się do siebie emerytura pomostowa a rekompensata z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

 

Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – podstawowa przesłanka przyznania emerytury pomostowej lub rekompensaty

W jednym z poprzednich wpisów: Emerytura pomostowa, przedstawiliśmy przesłanki, których spełnienie warunkuje uzyskanie prawa do tzw. wcześniejszej emerytury.

Tak jak wskazaliśmy, zasadniczą przesłanką jest udowodnienie przez ubezpieczonego, że co najmniej przez 15 lat wykonywał pracę w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Ponadto omówiliśmy w artykule Emerytura pomostowa 2022 – aktualne warunki przejścia na emeryturę pomostową.

Inny wpis: Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach poświęciliśmy kolejnemu świadczeniu, które dotyczy osób, które co prawda przepracowały 15 lat w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, jednakże nie decydowały się na wnioskowanie do ZUS o emeryturę pomostową.

 

Emerytura pomostowa, a rekompensata z tytułu pracy w warunkach szczególnych

Osoby, które wykonują pracę w warunkach szczególnych często rozważają udanie się na wcześniejszą emeryturę pomostową. Nie zawsze są oni jednak świadomi skutków przyznania emerytury pomostowej dla prawa do otrzymania rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych.

Mam emeryturę pomostową. Czy mogę dostać rekompensatę za pracę w warunkach szczególnych?

Odpowiedzi na to pytanie należy poszukiwać w Ustawie o emeryturach pomostowych.

Zgodnie z definicją z art. 2 pkt 5 rekompensata to „odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej.”

Już zatem sama definicja wskazuje, iż nie jest możliwe jednoczesne otrzymanie emerytury pomostowej i rekompensaty.

Nie będzie możliwe także otrzymanie rekompensaty w przypadku pobierania wcześniejszej emerytury z Karty Nauczyciela, czy też pobierania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Z kolei stosownie do brzmienia art. 21 ust. 2:

Rekompensata nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.” W tym miejscu należy jednak wskazać, że: „Jedynie nabycie prawa do wcześniejszej emerytury stanowi przesłankę negatywną przyznania prawa do rekompensaty w trybie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 664 ze zm.); natomiast nabycie prawa do emerytury na zasadach ogólnych nie wpływa w żaden sposób na uprawnienia do rekompensaty.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 maja 2017 r., sygn. akt III AUa 2047/16).

Reasumując:

Jeżeli ZUS przyznał Ci prawo do emerytury pomostowej, to nie otrzymasz rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych.

Konsekwencje przyznania prawa do emerytury pomostowej

Kilkukrotnie nasi Klienci prosili nas o poradę prawną, wskazując, że co prawda zwrócili się z wnioskiem do organu rentowego o przyznanie prawa do emerytury pomostowej, ZUS wydał decyzję pozytywną, lecz prawo do emerytury pomostowej uległo zawieszeniu, a oni faktycznie nadal wykonywali oni pracę zarobkową.

Taka sytuacja mogła trwać nawet kilka lat, po upływie których, dana osoba osiągała już powszechny wiek emerytalny, a w istocie nie skorzystała z przyznanego prawa do emerytury pomostowej i nie otrzymała z tego tytułu świadczeń pieniężnych. Inaczej mówiąc, mimo przyznania emerytury pomostowej, osoby te nigdy z niej nie skorzystały.

Osoby te kierowały do ZUS wniosek o przyznanie rekompensaty, używając przywołanej argumentacji, lecz otrzymywały decyzję odmowną i rozważały walkę z organem rentowym na etapie postępowania sądowego.

W przedstawionej powyżej sytuacji, byliśmy zmuszeni wskazać Klientom, że kierowanie przez nich odwołania od decyzji ZUS mają znikome szanse powodzenia. Ustawodawca wskazuje bowiem, że samo nabycie prawa do wcześniejszej emerytury uniemożliwia przyznanie rekompensaty.

Nie jest istotne, czy dana osoba faktycznie skorzystała z tego prawa, czy otrzymywała świadczenia pieniężne z tytułu takiej emerytury, ani też w jakim wieku złożyła wniosek o emeryturę pomostową.

Jeżeli więc miałeś przyznane prawo do emerytury pomostowej, a z niej nie skorzystałeś – to i tak nie otrzymasz rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych.

 

Praca w warunkach szczególnych przez okres 15 lat – jaki wniosek złożyć?

Jeżeli przepracowali Państwo okres 15 lat w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze i zastanawiają się Państwo, jakie świadczenia Państwu przysługują lub jaki wniosek złożyć, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią od spraw ZUS.

Po analizie dokumentacji sprawy, prawnik od ubezpieczeń i emerytur przedstawi Państwu zalety i wady, a także konsekwencje dokonanego wyboru.

Z kolei w przypadku otrzymania przez Państwa decyzji odmownej, omówimy celowość wniesienia odwołania i ocenimy możliwość jego powodzenia.

Nasza Kancelaria od spraw ZUS z Wrocławia specjalizuje się w emeryturach pomostowych. Reprezentujemy pracowników w sporach w ZUS w całej Polsce.

Jeżeli więc byłeś górnikiem, marynarzem, czy spawaczem i mieszkasz poza miastem Wrocław – nie stoi to na przeszkodzie, abyśmy Tobie pomogli! Zawsze lepiej skonsultować się z prawnikami mających doświadczenie w sprawach o emerytury pomostowe.

Wiemy, komu przysługuje emerytura pomostowa oraz jakie są warunki przejścia na emeryturę pomostową.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście + 4 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close