Rechtsbeiständ

Krzysztof Gąsiorowski

Erfahrung

W latach 2009 – 2014 studiował na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pod tytułem: „Naruszenie wolności gospodarczej poprzez praktyki monopolistyczne i pozycję dominującą na rynku usług komunalnych” napisał pod kierownictwem prof. dr hab. Leona Kieresa, sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Po ukończeniu studiów magisterskich, uzyskał bardzo dobry wynik na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską. W 2015r. rozpoczął aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas licznych praktyk w kancelariach prawnych w Opolu i we Wrocławiu, a także w Prokuraturze Rejonowej w Kluczborku. Z Kancelarią związany od grudnia 2014r.

W obszarze jego zainteresowań zawodowych pozostają w szczególności prawo cywilne, prawo ubezpieczeń społecznych i prawo sportowe. Posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów na etapie przedsądowym i w sporach sądowych. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych dotyczących szkód majątkowych i niemajątkowych. Współpracuje w opracowywaniu strategii procesowych w zawiłych sprawach cywilnych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie pasjonat opery i sportu, w szczególności biegów długodystansowych. Aktywny członek Sekcji Biegowej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Kibic piłkarskiej drużyny WKS „Śląsk”.

Ausbildung

Universität Breslau

2009 – 2014

Juristische Fakultät, Magister Iuris

Referendariat für Rechtsberater

2015 – …

Rechtsreferendariat bei der Bezirksrechtsberaterkammer in Breslau

SPEZIALISIERUNGSBEREICHE:

specjalista od prowadzenia negocjacji z dłużnikami, pertraktacje z zakładami ubezpieczeniowymi w sprawach o odszkodowanie

jako aplikant radcowski przygotowuje pozwy, pisma procesowe oraz prowadzi sądowy etap likwidacji szkód majątkowych (odszkodowanie za uszkodzony samochód) jak i szkód na osobie (zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej)

Wir haben uns schon vor langer Zeit entschlossen, nur noch das zu machen, was wir wirklich gut können: Arbeitsrecht und Versicherungsrecht!

ist Ihr juristischer Beistand für rechtliche Belange im Bereich Inkasso in Breslau und Polen

Krzysztof Gąsiorowski aus Breslau ist Ihr kompetenter Partner für Rechtsberatung im Bereich Familienrecht

Diese Website verwendet Cookies, so dass unser Service besser funktionieren kann. Jeder kann Cookies annehmen oder hat die Fähigkeit, sie in Ihrem Browser deaktivieren, sodass keine Informationen nicht erfasst werden. More information.