Ugoda w procesie karnym – zapłata wysokiego zadośćuczynienia (kwiecień 2016)

Występując jako pełnomocnik pokrzywdzonego w mediacjach przeciwko sprawcy przestępstwa, wynegocjowaliśmy wysokie  odszkodowanie od sprawcy, rekompensujące poniesioną przez pokrzywdzonego szkodą.

To była początkowo zwykła sprzeczka. Nasz klient stanął w obronie koleżanki. Sprawca będący pod wpływem alkoholu powalił naszego klienta, a następnie leżącego chłopaka silnie uderzył kopnął w głowę powodując u niego utratę przytomności. W następstwie wstrząśnienia mózgu u pokrzywdzonego pozostały przewlekłe bóle głowy i niepokój o stan zdrowia.

Sprawcy przestępstwa zostały postawione zarzuty. Pokrzywdzony zgłosił się do naszej Kancelarii szukając dobrej porady prawnej, a przede wszystkim z zapytaniem, czy zasadna jest propozycja umorzenia postępowania karnego wobec sprawcy, z tym zastrzeżeniem, iż znajomy sprawca zapłaci mu jako osobie pokrzywdzonej 3.000zł tytułem naprawienia szkody.

Klientowi udzielono rozległej porady prawnej oraz skierowano do lekarza neurologa celem oceny, czy w związku z doznanymi przez pokrzywdzonego urazami w przyszłości mogą wystąpić dalsze negatywne skutki dla jego zdrowia. Pokrzywdzonemu klientowi zależało, aby szybki zakończyć sprawę karną, a jednocześnie uzyskać godne zadośćuczynienie bez angażowania znacznych środków i czasu na długotrwałe późniejsze postępowanie cywilne. Zgodnie z zaleceniem klienta, zostały przeprowadzone skuteczne mediacje z obrońcą sprawcy zdarzenia. Korzystna ugoda przewidywała zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 9.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Pieniądze zostały wypłacone gotówką przy zawarciu ugody. Strony skorzystały z nowej instytucji prawa karnego tzw. umorzenia kompensacyjnego.

Pokrzywdzony w szybki sposób uzyskał żądaną kwotę zadośćuczynienia, bez wytaczania powództwa cywilnego oraz bez stresującego postępowania sądowego.

Propozycja sprawcy

3 000pln
.

Uzyskana kwota

9 000pln
.
  • Przedmiot sprawy

    Reprezentacja pokrzywdzonego w sprawie o pobicie

  • Rozstrzygnięcie

    Korzystna ugoda dla pokrzywdzonego, wypłata wysokiego zadośćuczynienia

Diese Website verwendet Cookies, so dass unser Service besser funktionieren kann. Jeder kann Cookies annehmen oder hat die Fähigkeit, sie in Ihrem Browser deaktivieren, sodass keine Informationen nicht erfasst werden. More information.