RPO: Komornik nie może karać grzywną za niestawiennictwo

czy komornik może karać grzywną

komornik nie może karać grzywną

Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 19 sierpnia 2016r. zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z wystąpieniem, w którym zwrócił Ministrowi uwagę, na łamanie zakazu legalizmu przez komorników.

Rzecznik zwrócił uwagę na zgłaszane mu sygnały, że organy egzekucyjne wzywają strony postępowania egzekucyjnego do osobistego stawiennictwa w siedzibie kancelarii komornika, pod zagrożeniem nałożenia na stronę grzywny w wysokości 2.000zł.

Nadto Rzecznik podnosi, iż inną praktyką niektórych komorników jest zagrożenie dłużnikowi, iż w przypadku nie stawienia się w siedzibie kancelarii komorniczej komornik może zarządzić komisyjne otwarcie drzwi mieszkania z udziałem Policji oraz ślusarza.

Rzecznik w swoim wystąpieniu podkreśla, iż w jego przekonaniu takie działania niektórych komorników stanowią złamanie zakazu legalizmu i nie znajdują uzasadnienia w obecnych przepisach prawa.

Ewentualne nałożenie grzywny przez komornika, może być zastosowane zgodnie z art. 762 §1 kpc, jeżeli osoba wezwana odmówi złożenia wyjaśnień. Z kolei otwarcie i przeszukanie mieszkania zgodnie z art. 814 kpc jest środkiem ostatecznym, gdy wcześniejsze czynności takie na przykład wezwanie do wydania rzeczy było bezskuteczne.

W obecnym stanie prawnym, jedynie Sądy powszechny dysponują prawem dyscyplinowania stron postępowania w przypadku nieuzasadnionego niestawiennictwa. Żaden z przepisów obecnie obowiązującego prawa nie przyznaje takiego uprawnienia organowi egzekucyjnemu.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, iż celowym byłoby wprowadzenie takiej regulacji prawnej, który regulowałby obowiązek stawiennictwa wezwanej strony na wezwanie komornika, z ewentualnym zagrożeniem sankcją prawną za nie zastosowanie się do takiego wezwania.

zdaniem Rzecznika w obecnym stanie prawnym wątpliwa jest możliwość wezwania przez komornika strony postępowania egzekucyjnego do osobistego stawiennictwa w określonym miejscu, w tym – w kancelarii komornikaRzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × jeden =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close