21 października 2016

Kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem – egzekucja kontaktów przez nakaz zapłaty.

W poprzednim artykule „Co zrobić, gdy rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem?” zasygnalizowaliśmy, iż istnieją odpowiednie środki prawne mające przymusić rodzica, czy opiekuna prawnego dziecka do nie […]
6 października 2016

Co zrobić, gdy rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem?

Co zrobić gdy matka dziecka, u której dziecko przebywa i której sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej odmawia ojcu spotkań z dzieckiem i nawet gdy sposób odbywania […]
27 kwietnia 2016

Rozwód – z winą czy bez?

Rozwód z winą czy bez – prawnik rozwodowy wyjaśnia Problematyka winy przy orzekaniu rozwodu jest przedmiotem rozważań doktryny i orzecznictwa już od lat. Nie wchodząc w […]
30 sierpnia 2009

Co się stanie z dziećmi po rozwodzie rodziców

Co się stanie z dziećmi po rozwodzie rodziców Sąd z urzędu w wyroku rozwodowym zawrze rozstrzygnięcia dotyczące: władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków, […]
20 sierpnia 2009

Rozwód – z czyjej winy?

Rozwód z czyjej winy – konsekwencje rozwodu Wina rozkładu pożycia małżeńskiego pozostaje w związku z katalogiem obowiązków małżeńskich zawartych bezpośrednio w ustawie jak i tych wynikających […]