wysoka renta pomimo ugody
Podważona ugoda o odszkodowanie z 2010r. i zasądzenie wysokiej renty za wypadek (maj 2017)
12 czerwca 2017
Jakie zadośćuczynienie i odszkodowanieza śmierć siostry
Wysokie zadośćuczynienie za śmierć siostry – wyrok SR w Sanoku ( lipiec 2017)
7 lipca 2017

ZUS musi zapłacić odsetki za opóźnioną wypłatę odszkodowania wypadkowego (maj 2017)

ZUS ma zapłacić odsetki za zaniżoną wypłatę odszkodowania

Na skutek wniesionego przez Kancelarię odwołania od negatywnej decyzji ZUS, Sąd powszechny zmienił zaskarżoną decyzję Zakładu i przyznał na rzecz powoda prawo do ustawowych odsetek z tytułu zwłoki w płatności odszkodowania wypadkowego.


Decyzją z dnia 27.01.2015r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu, po rozpatrzeniu wniosku ubezpieczonego, przyznał ubezpieczonemu prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku przy pracy jakiemu uległ w dniu 10.11.2011r. Za 30% uszczerbek na zdrowiu ZUS wypłacił poszkodowanemu pracownikowi jednorazowe odszkodowanie w wysokości 21.900zł. ZUS oparł rozstrzygnięcie na orzeczeniu komisji lekarskiej ZUS z dnia 21.01.2015r.

Kancelaria w imieniu poszkodowanego pracownika wniosła odwołanie od decyzji ZUS. Po przeprowadzeniu postępowaniu dowodowego, w tym opinii z biegłych lekarzy, Sąd zmienił decyzję ZUS. Wyrokiem z dnia 29.09.2016r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego i przyznał ubezpieczonemu prawo do dalszego jednorazowego odszkodowania z tytułu długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku przy pracy z dnia 10.11.2011r. w wysokości 30%, w kwocie 23.400zł. Sąd ustalił, iż nasz klient doznał na skutek wypadku przy pracy 60% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Pismem z dnia 05.12.2016r. ubezpieczony zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu o wypłatę odsetek od zasądzonego przez sąd dalszego jednorazowego odszkodowania w wysokości 23.400zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu decyzją z dnia 19.12.2016r. odmówił wypłacenia ubezpieczonemu odsetek od odszkodowania wskazując w uzasadnieniu, iż decyzję przyznającą prawo do jednorazowego odszkodowania wydano w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania, a okolicznością tą był wpływ do oddziału w dniu 04.11.2016r. prawomocnego wyroku sądu.

Po rozpoznaniu sprawy, wskutek powołania odpowiedniej argumentacji prawniczej przez Kancelarię Radcy Prawnego Aleksander Stal, Sąd już na pierwszym posiedzeniu uznał, że opóźnienie w ustaleniu prawa ubezpieczonego do świadczenia (pełnego) w postaci jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy było spowodowane okolicznościami, za które odpowiada organ rentowy. Sąd wskazał, że zawinione opóźnienie ZUS wynikło z błędnego orzeczenia komisji lekarskiej ZUS w sprawie wysokości uszczerbku na zdrowiu. Powoduje to, iż ZUS winien ponosić odpowiedzialność w zakresie zapłaty odsetek za zwłokę w płatności jednorazowego odszkodowania.

Sprawa toczyła się w Sądzie we Wrocławiu pod sygnaturą (IV U 3/17).

Przedmiot sprawy

Spór o odsetki z ZUS za jednorazowe odszkodowanie

Rozstrzygnięcie

Zmiana decyzji ZUS i zasądzenie odsetek od ZUS za zwłokę

PROWADZĄCY SPRAWĘ

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close