Wysokie zadośćuczynienie za śmierć syna, pomimo wcześniejszej ugody ze sprawcą (wrzesień 2016)

Sąd rejonowy zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 30 000 zł tytułem zadośćuczynienia za śmierć syna w wypadku komunikacyjnym pomimo, iż w toku postępowania karnego rodzina pojednała się ze sprawcą, który zapłacił małżonce powoda kwotę 60 000 zł.

W tragicznym wypadku komunikacyjnym, który miał miejsce w 2000 roku, śmierć poniósł młody człowiek, będący synem klienta Kancelarii.

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, jednak w późniejszym okresie został skazany prawomocnym wyrokiem karnym.

W toku postępowania karnego sprawca pojednał się z rodziną zmarłego, wypłacając do rąk żony powoda kwotę 60 000 zł tytułem naprawienia szkody.

Po kilkunastu latach, ojciec zmarłego zgłosił się do Kancelarii z zapytaniem, czy w związku z upływem znacznej ilości czasu od wypadku i faktem, że jego żona zawarła ze sprawcą wypadku ugodę i otrzymała znaczą  kwotę pieniędzy od sprawcy, może jeszcze dochodzić jakichkolwiek roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego.

Po dokładnej analizie sprawy przez radcę prawnego, Kancelaria wytoczyła powództwo cywilne do Sądu powszechnego. Pojazd sprawcy w chwili wypadku nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Stroną pozwaną był więc Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Kancelaria stała na stanowisku, iż ugoda zawarta w imieniu całej rodziny przez matkę zmarłego, nie pozbawia ojca prawa do roszczeń o zadośćuczynienie za śmierć syna.

W toku postępowania Kancelaria zgłosiła wiele wniosków dowodowych, które zmierzać miały do wykazania, iż po pierwsze rozmiar krzywdy powoda związanej ze śmiercią sprawcy był bardzo znaczny, a po drugie – że pieniądze wypłacone dotychczas przez sprawcę zostały przekazane żonie powoda w celu zrekompensowania  jej krzywdy, a nie krzywdy klienta Kancelarii.

Ponadto pieniądze przekazanie żonie weszły w skład jej majątku odrębnego, z którego nie miał prawa korzystać powód.

Sąd w całości podzielił zdanie Kancelarii Radcy Prawnego Aleksander Stal, iż powód nie wyrażał zgody na zawarcie porozumienia w toku postępowania karnego, nie udzielił też małżonce pełnomocnictwa do reprezentowania jego interesów.

Porozumienia zawarte zostało tylko między żoną powoda a sprawcą i klient Kancelarii nie miał z tym nic wspólnego. Zatem skoro jego krzywda nie została dotychczas skompensowana, Sąd zasądził żądaną przez Kancelarię kwotę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za 3 lata wstecz od dnia złożenia powództwa.

Od powyższego orzeczenia stron a przeciwna wywiodła apelację, która została jednak przez Sąd odwoławczy w całości oddalona. Wyrok jest prawomocny.

Łączna kwota wypłacona na rzecz ojca tytułem zadośćuczynienia za śmierć syna wyniosła blisko 30.000zł.

Zatem nawet jeśli w toku postępowania karnego została wypłacona przez sprawcę zdarzenia jakakolwiek kwota na rzecz członków rodziny zmarłego, zgłoś się do Kancelarii, która przeanalizuje zasadność ewentualnych dodatkowych roszczeń o zapłatę zadośćuczynienia za śmierć.

Wypłata ubezpieczyciela

0pln
.

Uzyskana kwota

30 000pln
.

 

  • Przedmiot sprawy

    Zadośćuczynienie za śmierć syna, pomimo zawartej ugody karnej ze sprawcą

  • Rozstrzygnięcie

    Zasądzenie na rzecz ojca dalszych 30.000zł zadośćuczynienia za śmierć syna.

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.