Zadośćuczynienie za śmierć syna dla ciężarnej matki, z którym matka była w ciąży w chwili wypadku (kwiecień 2017)

109.000zł zadośćuczynienia dla ciężarnej matki za śmierć syna, którego przedwczesny poród był następstwem wypadku.


Kancelaria prowadziła sprawę o zadośćuczynienie za śmierć syna z 2003r. W imieniu klientki wystąpiliśmy do sądu z pozwem o zasądzenie 80.000zł tytułem zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne i moralne powstałe w związku z naruszeniem jej dóbr osobistych, na skutek śmierci syna.

Powódka będąc w 6 miesiącu ciąży poruszając się jako pasażerka Fiata 126p uczestniczyła w wypadku drogowym. W trakcie wypadku poszkodowana doznała licznych uszkodzeń ciała. Z powodu doznanych urazów, ciążę powódki rozwiązano cięciem cesarskim ze wskazań życiowych. Syn powódki urodził się jako wcześniak, z ciężkim wodogłowiem pokrwotocznym, krwawieniem śródczaszkowym obustronnym, a także niedotlenieniem okołoporodowym. Po trzech miesiącach syn powódki zmarł.

Po zgłoszeniu szkody do zakładu ubezpieczeń ubezpieczającego polisą OC pojazd sprawcy, zakład ubezpieczeń odmówił zapłaty jakiejkolwiek kwoty zadośćuczynienia, gdyż zdaniem ubezpieczyciela śmierć syna klientki nie miała związku z wypadkiem komunikacyjnym.

Po analizie akt, nasza Kancelaria podjęła się reprezentacji klientki w postępowaniu sądowym o zapłatę 80.000zł tytułem zadośćuczynienia za śmierć syna. Jako podstawę roszczenia o zadośćuczynienie wskazaliśmy art. 448 k.c. z związku z art. 24 k.c.

W trakcie postępowania sądowego został przeprowadzony dowód z instytutu naukowego,  z którego specjaliści z zakresu medycyny sądowej i neonatologii, w dwóch opiniach jednoznacznie wskazali, iż śmierć dziecka klientki pozostaje w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym. Biegli podkreślili, że niedojrzałość rozwojowa urodzonego syna poszkodowanej była bezpośrednią konsekwencją przedwczesnego porodu, zaś  przedwczesny poród był spowodowany obrażeniami powódki doznanymi w przedmiotowym wypadku samochodowym. Reasumując wypadek któremu uległa nasza klientka był czynnikiem wywołującym powstanie nierozerwalnego łańcucha przyczyn i skutków, które ostatecznie doprowadziły do śmierci syna naszej klientki.

Tym samym Kancelaria udowodniła związek przyczynowo-skutkowy, który wypełniał wszelkie normy takiego związku opisane w art. 361 § 1 k.c.

W dalszej części postępowania sąd na wniosek Kancelarii przeprowadził dowód z biegłego psychologa oraz przesłuchał świadków i powódkę. Całokształt zaoferowanego przez nas materiału dowodowego doprowadził Sąd do przekonania, że żądana przez poszkodowana kwota zadośćuczynienia za śmierć syna jest kwotą adekwatną do rozmiaru doznanej krzywdy. Nadto Sąd uwzględnił żądanie zapłaty odsetek  za opóźnienie w płatności zadośćuczynienia za śmierć do 2014r.

Postępowanie sądowe toczyło się przed Sądem Okręgowym w Łomży (sygn. akt I C 427/15).

Pozwane Towarzystwo Ubezpieczeniowe zrealizowało wyrok wypłacając na rzecz poszkodowanej matki kwotę ponad 109.000zł.

Wypłata ubezpieczyciela

odmowa
.

Uzyskana kwota

109.000pln
.
  • Przedmiot sprawy

    Wypadek drogowy ciężarnej powoduje poród i śmierć dziecka - sprawa o zadośćuczynienie

  • Rozstrzygnięcie

    109.000zł zadośćuczynienia za śmierć dziecka po 18 latach od wypadku

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.