Czy ZUS ma zapłacić odsetki
ZUS musi zapłacić odsetki za opóźnioną wypłatę odszkodowania wypadkowego (maj 2017)
26 czerwca 2017
Rękojmia za samochód używany
Rękojmia za wady używanego samochodu (październik 2017)
10 listopada 2017

Wysokie zadośćuczynienie za śmierć siostry – wyrok SR w Sanoku ( lipiec 2017)

Wysokie zadośćuczynienie za śmierć siostry

Wysokie zadośćuczynienie za śmierć siostry w wypadku samochodowym w 2000r. – ubezpieczyciel zapłacił 56.525,38zł.

Kancelaria reprezentowała klientkę, której siostra tragicznie zginęła w wypadku samochodowym w 2000r. Sprawcą wypadku był kierowca pojazdu, którym poruszała się jako pasażerka siostra naszej klientki. Kierowca został uznany za winnego czynu z art. 177 § 2 k.k. i został skazany prawomocnym wyrokiem sądu karnego.

Poprzedni pełnomocnik w procesie likwidacji szkody nie uzyskał dla naszej klientki jakiegokolwiek odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć siostry.

Po 15 latach od daty wypadku siostra zmarłej w wypadku udzieliła naszej Kancelarii pełnomocnictwa do reprezentowania jej w sprawie sądowej o zapłatę zadośćuczynienia za śmierć siostry. Kancelaria wytoczyła przeciwko zakładowi ubezpieczeń ubezpieczającemu polisą oc pojazd sprawcy, powództwo o zapłatę kwoty 40.000zł z należnymi odsetkami za opóźnienie tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej –siostry. Kancelaria jako podstawę prawną roszczenia wskazała art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c.

W trakcie postępowania Kancelaria zaoferowała Sądowi szeroki materiał dowodowy, na okoliczność wykazania krzywdy doznanej przez powódkę, w związku z tragiczną i niespodziewaną śmiercią ukochanej siostry. W sprawie został także na wniosek naszej Kancelarii przeprowadzony dowód z opinii biegłego psychologa, który potwierdził krzywdę i rozmiar zmian emocjonalnych wywołanych śmiercią siostry w wypadku komunikacyjnym.

Sąd w pełni zaaprobował wywody naszej Kancelarii, uznając że w wyniku śmierci siostry – po stronie powódki doszło do naruszenia dobra osobistego w postaci więzi rodzinnych z siostrą. Szczególny charakter więzi łączących powódkę ze zmarłą wskazuje na rozmiar cierpień, który uzasadnia zasądzenie zadośćuczynienia za śmierć siostry w wysokości, o którą wnosiła w imieniu powódki nasza Kancelaria.

Sąd również uwzględnił roszczenia powódki o zapłatę odsetek od października 2013r. Pozwany zakład ubezpieczeń nie wywiódł apelacji w sprawie i zapłacił na rzecz powódki kwotę 56.525,38zł.

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym w Sanoku (sygn. akt I C 475/15).

 

Wypłata ubezpieczyciela

odmowa

UZYSKANA KWOTA

56.525 PLN

Przedmiot sprawy

Zadośćuczynienie za śmierć siostry z art. 448 k.c. w zw. z art. 24 k.c.

Rozstrzygnięcie

Ponad 56.500zł wypłaconych świadczeń w związku z roszczeniem o zadośćuczynienie za śmierć siostry

PROWADZĄCY SPRAWĘ

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close