Jakie zadośćuczynienie i odszkodowanieza śmierć siostry
Wysokie zadośćuczynienie za śmierć siostry – wyrok SR w Sanoku ( lipiec 2017)
7 lipca 2017
pozew kredyt frankowy
Wygrana sprawa o kredyt CHF – 1.300.000zł
11 stycznia 2018

Rękojmia za wady używanego samochodu (październik 2017)

Rękojmia za wady używanego samochodu – wygrana 100.000zł od salonu samochodowego

Prawie 100.000 zł uzyskaliśmy dla klienta Kancelarii, wskutek wytoczenia powództwa przeciwko nieuczciwemu sprzedawcy używanego samochodu, który zataił wady pojazdu.

Nasz klient zawarł ze sprzedawcą używanych samochodów używanych umowę zamówienia używanego, luksusowego samochodu marki BMW serii 7. Sprzedawca zapewniał kupującego o idealnym stanie technicznym pojazdu. Nasz klient postanowił sfinansować zakup samochodu umową leasingu. Na mocy umowy leasingu klientowi Kancelarii wydano samochód, którego cenę ustalono na ponad 130.000 zł.

Niezwłocznie po wydaniu rzeczy, powód odbył podróż z Gdańska do Wrocławia. Podczas tej podróży okazało się, że silnik nierówno pracuje, zapaliła się kontrolka „check engine”. W związku z powyższym, auto zostało oddane do sprawdzenia do Autoryzowanego Serwisu BMW. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż w samochodzie występują znaczne uszkodzenia silnika. Uszkodzenia miały charakter trwały i wyłączały pojazd z eksploatacji – konieczna była wymiana silnika.

Z powodu niemożności korzystania z pojazdu pojawiła się konieczność wynajmu pojazdu zastępczego tej samej klasy. Przez okres prawie 70 dni powód wynajmował pojazd zastępczy. Ponadto, po wydaniu pojazdu, przedłożony miał zostać powodowi także komplet opon. Opony te nigdy nie zostały powodowi wydane.

Pomimo zapewnień ze strony sprzedającego, powodowi nie zostały wypłacone jakiekolwiek świadczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W związku z powyższym, oszukany nabywca niesprawnego samochodu zgłosił się do Kancelarii Radcy Prawnego Aleksander Stal celem uzyskania pomocy w wyegzekwowaniu roszczeń.

Zostało wytoczone powództwo do Sądu powszechnego i dzięki skutecznej argumentacji pełnomocnika sprawa została przyjęta do rozpoznania we Wrocławiu (a sam zakup pojazdu nastąpił w Gdańsku).

Sąd uwzględnił wszelkie roszczenia powoda, zarówno związane z niesprawnym silnikiem (na zasadzie rękojmi za wady pojazdu), jak i z kosztem wynajmu pojazdu zastępczego i kosztem zakupu opon. Wartość uwzględnionych roszczeń to kwota 94.008 zł.

Nakaz zapłaty uprawomocnił się i na jego podstawie toczy się egzekucja przed wybranym przez powoda komornikiem. Egzekucja jest już częściowo skuteczna.

Sprawa toczyła się pod sygnaturą X GNc 1034/17.

Kwota zaproponowana przez sprzedawcę

0 PLN

Uzyskana przez Kancelarię kwota z tytułu rękojmi

94.008 PLN

Przedmiot sprawy

Rękojmia za wady używanego samochodu

Rozstrzygnięcie

Wygrana 94.008 zł tytułem rękojmi za wady samochodu oraz poniesione koszty najmu samochodu zastępczego

PROWADZĄCY SPRAWĘ

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close